OUDE ID-KAARTEN GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER 2023

Gepubliceerd op: 24-08-2022 16:36

De ID-kaartenwet 2018 is op 12 augustus 2022 in De Nationale Assemblee gewijzigd en een week later, op 20 augustus, in werking getreden.


De ID-kaartenwet 2018 is op 12 augustus 2022 in De Nationale Assemblee gewijzigd en een week later, op 20 augustus, in werking getreden. Deze wetswijziging houdt onder andere in dat de oude ID-kaarten die zijn uitgegeven op basis van de Identiteitswet van 3 juli 1974, nog geldig zijn tot en met 31 december 2023.

Om gebruik te kunnen maken van de oude geldige ID-kaart, is het wel belangrijk om te kunnen aantonen dat er reeds een aanvraag is gedaan voor een e-ID-kaart. “Er moet dus een bewijs worden overgelegd waaruit blijkt dat er reeds een aanvraag is gedaan voor de e-ID-kaart. Dit bewijs wordt ook wel het afhaalbewijs van de e-ID-kaart genoemd”, zegt directeur Anastatia Kanapé-Pokie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Voor het betrekken van diensten bij het CBB of een Bureau voor Burgerzaken (BvB) mag nu dus één van de volgende documenten worden gebruikt:

  1. De nieuwe e-ID-kaart
  2. De oude geldige ID-kaart in combinatie met het afhaalbewijs
  3. Een ID-verklaring met foto uitgegeven door de directeur van het CBB
  4. Een geldig paspoort
  5. Een geldig rijbewijs.

Burgers die nog niet in het bezit zijn van de e-ID-kaart worden opgeroepen om hun aanvraag te doen bij de ID-booths van de BvB’s waar ze staan ingeschreven.