Wat zijn verkiezingen?

Verkiezingen zijn fundamenteel voor een democratische staat. Het geeft burgers de kans om de volksvertegenwoordiging in De Nationale Assemblée te bepalen en te kiezen wie op het niveau van districten en ressorten hun sociaal-maatschappelijke en economisch welzijn zal behartigen.

Burgers zien verkiezingen ook als een vorm van bevestiging dat zij worden gezien in de samenleving. Ze zijn zich ervan bewust dat hun mening en de besluiten die nemen, iets uitmaakt voor de makers van beleid. In deze periode voelen ze zich ook meer verbonden met de samenleving, waar ze zelf deel van uitmaken en is het bewustzijn van een gedeelde politiek bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke realiteit extra aangescherpt. Dat is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van het patriottisme en de drang om bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. Het maakt dan niet uit of ze willen stemmen of niet, elke keus die ze maken, geeft hun voldoening dat zij hun persoonlijke voorkeur hebben geuit.

Het houden van verkiezingen is erg belangrijk voor het in stand houden van de democratische identiteit van Suriname en het bewustzijn van de samenleving om te participeren in de toekomst van het land.

Het wettelijke fundament voor het voorbereiden en uitvoeren van algemene, vrije en geheime verkiezingen bestaat hoofdzakelijk uit de Grondwet, de Kiesregeling, het Kiesbesluit en de Decreet Politieke Organisaties om voor Suriname rechtstreeks door het volk te kiezen:

  1. Leden van De Nationale Assemblée
  2. Leden van de Ressortraden.

Aan het stemproces nemen burgers deel die de leeftijd van 18 jaar tot op de dag der stemming hebben bereikt en de Surinaamse nationaliteit bezitten.

Aan de hand van de uitslag van de verkiezingen, wordt er voor 5 (vijf) jaren een regering gevormd om Suriname te besturen. De leden van De Nationale Assemblée kiezen namens het volk de president. Het resultaat van de ressortraadsverkiezingen bepaalt de bemensing van de Districtsraden.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van de algemene, vrije en geheime verkiezingen