Ter inzage legging

Middels dit formulier (app) kunt u uw persoonsgegevens controleren. Dit kunt u doen door uw ID nummer, familienaam en geboortedatum in te vullen.