COMMISSIE VOOR INTEGRATIE VERKIEZINGSPROCESSEN INGESTELD

COMMISSIE VOOR INTEGRATIE VERKIEZINGSPROCESSEN INGESTELD

Minister Bronto Somohardjo spreekt de leden van de commissie toe tijdens de installatie.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft op 3 mei 2023 een commissie ingesteld voor verbetering en integratie van de verschillende verkiezingsprocessen. Het gaat in deze voornamelijk om verbeteringen vanaf de registratie van politieke organisaties voor deelname aan de verkiezingen bij het Centraal Hoofdstembureau tot en met de kandidaatstelling bij de Hoofdstembureaus en de productie van de stembiljetten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De commissie moet ervoor zorgen dat er een softwareprogramma wordt ontwikkeld om de diverse processen, die door verschillende verkiezingsactoren zoals het Centraal Hoofdstembureau, de Hoofdstembureaus en het ministerie van Binnenlandse Zaken worden uitgevoerd, goed op elkaar te laten afstemmen. Het belangrijkste doel is dat fouten hierdoor kunnen worden voorkomen. Daarnaast moet de commissie voldoende draagvlak creƫren onder de verschillende verkiezingsactoren om het softwareprogramma te gebruiken en om iedereen die betrokken is bij het verkiezingsgebeuren in te lichten en te trainen in het gebruik daarvan. De commissie wordt geleid door BiZa-directeur Mohamad Eskak en bestaat uit functionarissen van het ministerie van BiZa, de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau en de deken van het college van districtscommissarissen.