Actualiteiten

Nieuwe werkruimte voor afdeling Straatnaamborden en Huizennummering

De afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) krijgt een nieuwe werkruimte. De startsein van de bouw van de werkloods werd deze week  gegeven onder het toeziend oog van Vergillio Rebin,

CBB aktualiseert kiezersregister

In het kader van de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2020 is het hebben van een goede kiezerslijst van eminent belang. Michael Kromodimedjo, coordinator van de werkgroep Kiezerslijsten, zegt dat voor 2020 er ruim 390.000 kiezers zijn en het aantal dat sinds de laatste verkiezingen van mei 2015, achttien jaar is geworden ruim 45.000.

DC’s geïnformeerd over verkiezingswerkzaamheden

De districtscommissarissen zijn geïnformeerd over  de verkiezingswerkzaamheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken op vrijdag 1 maart in de Lallarookh Ballroom. Putridewi Amatsoemarto, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de werkroepen Voorlichting (Biza) en Veiligheid

Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date

De afdeling Vreemdelingenregistratie houdt het vreemdelingenbestand up-to-date. Dat is ook één van haar voornaamste taken. Dit zegt Praveen Kalpoe, het hoofd van de afdeling Vreemdelingenregistratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Werkgroep Legger Verkiezingen 2020 vangt werkzaamheden aan voor bestand stembureaulokaties

In het kader van de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen is de werkgroep Legger gestart met het identificeren en inventariseren van stembureaulocaties in Paramaribo.

Biza en OKB evalueren met stakeholders verkiezingen 2015

In mei 2020 worden verkiezingen gehouden voor de volksvertegenwoordigingsorganen (DNA, Districts- en Regionale Raden). De verkiezingen zijn een zeer ingrijpend proces binnen onze samenleving.

Biza start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is een onderzoek begonnen naar de oorzaken van onjuist gebruik van stembiljetten. Dit departement is verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voor een goede voorbereiding, vlotte uitvoering en richtig verloop van de verkiezingen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Binnenland.

Verkiezingsactoren nemen Nota van Aanbevelingen aan

Verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van een sterke en gezonde democratie. Het is een groot moment, waarbij de samenleving direct of indirect de richting van het land helpt meebepalen. Elke stemgerechtigde heeft het recht deel te nemen aan de verkiezingen.

Samenwerking Biza en UNDP verkiezingen 2020 beklonken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is wederom een samenwerking aangegaan met the United Nations Development Program (UNDP).

De e-ID is in Suriname een feit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en in het bijzonder het Centraal Bureau voor Burgerzaken hebben een mijlpaal bereikt met de launch van de e-ID op vrijdag 15 maar 2019.

Minister Noersalim kondigt de launch aan van de e-ID

Minister Mike Noersalim meldt met groot genoegen, dat na een gedegen voorbereiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het zover is dat de launch van de e-ID op vrijdag 15 maart zal plaatsvinden.