Actualiteiten

Biza geeft uitleg over informele uitslag verkiezingen

In de media zijn er berichten verschenen die de indruk hebben gewekt als zou het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), bewust de informele uitslag van de verkiezingen hebben stopgezet.

OAS waarnemers geïnformeerd door Biza

De OAS waarnemers zijn onder de indruk van de wijze waarop Suriname is omgegaan met de Covid-19 situatie voor wat betreft de voorbereidingen van de verkiezingen.

Stemmen met uw identiteitskaart

Op 25 mei mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit kan zijn een geplastificeerde identiteitskaart,

Bijzonder stembureau voor mensen in quarantaine

Op 25 mei wordt er een bijzonder stembureau ingericht voor de 183 kiesgerechtigden in quarantaine. Het stembureau met stembureaunummer 650 wordt ondergebracht bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg.

Bekendmaking Oproepingskaart

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat kiesgerechtigden die hun oproepingskaarten niet hebben ontvangen, deze tot en met 22 mei 2020 kunnen afhalen

Biza corrigeert stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor De Nationale Assemblee en de Ressortraad van de districten

Biza start met vouwen stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vanmiddag gestart met het vouwen van de stembiljetten. De medewerkers die gaan helpen bij het vouwen van de stembiljetten zijn vooruitlopend hierop gisteren geïnstrueerd over de werkzaamheden.

OKB: in het stemlokaal of niet

Aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen 5 mei, voorstellen van COVID-19 maatregelen bij verkiezingen gepresenteerd, met de bedoeling deze te becommentariëren.

Biza bespreekt COVID-19 maatregelen met politieke organisaties

Om kiezers en stembureauleden te beschermen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus heeft het managementteam verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse op dinsdag

Geen sprake van fraude bij CBB

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt berichten van politici in de media als zou er zijn gefraudeerd bij de verstrekking van oproepingskaarten aan Paramaribo Zuid-West.

Huisgenoten mogen oproepingskaarten ontvangen

Kiesgerechtigden die tijdens de colportage werkzaamheden niet in staat zijn om hun oproepingskaart persoonlijk in ontvangst te nemen, mogen hun legitimatiebewijs bij een huisgenoot achterlaten.

Biza gestart met drukken voorzijde oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op maandag 20 april op het Centraal Bureau voor Burgerzaken gestart met het drukken van de voorzijde van de oproepingskaarten.

Ordehandhavers getraind en beëdigd

De Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020 van het Korps Politie Suriname (KPS) is bezig instructiebijeenkomsten te houden met de ordehandhavers uit de diverse districten.

Online trainingen voor stembureaupersoneel

De trainingen van het stembureaupersoneel die geen voortgang kon hebben door de strenge maatregelen in verband met COVID-19, zullen op maandag 20 april worden hervat.

Oproepingskaarten kunnen nu aan de voorzijde worden bedrukt

De werkgroep Oproepingskaarten van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op woensdag 15 april 2020 de oproepingskaarten die aan de achterkant zijn gedrukt door drukkerij Multiforms NV onder politiebegeleiding opgehaald en

Aantal gedrukte oproepingskaarten verantwoord

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vorige week gestart met het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten. In een persbericht is toen aangegeven dat ruim 422.000 oproepingskaarten worden gedrukt voor de verkiezingen

Biza geeft startsein voor drukken oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op maandag 6 april het startsein gegeven voor het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 mei 2020. Dit gebeurde bij Multiforms NV

Colporteurs getraind in veldwerkzaamheden

Twee trainers vanuit het minsterie van Binnenlandse Zaken zijn sinds vrijdag gestart met instructiebijeenkomsten voor colporteurs die vanaf eind april de oproepingskaarten moeten bezorgen. De colporteurs moeten er zorg voor dragen

Hoofdstembureaus getraind

De districtscommissarissen (dc’s) die begin maart zijn beëdigd als voorzitters van het hoofdstembureau in hun districtzijn zijn deze week samen met alle leden van het hoofdstembureau getraind.

Onjuiste berichten over verkiezingsactiviteiten

Via social media worden er berichten rondgestuurd als zouden er honderden binnenlandbewoners uit Frans Guyana en Guyana naar Suriname worden gebracht en verspreid over verschillende dorpen

Bekendmaking CBB maatregelen dienstverlening

Middels deze brengen wij onder uw aandacht dat in verband met de ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is aangepast en dat de daarbij volgende maatregelen

Productie ID-kaarten driemaal gestegen

De productie van ID-kaarten is met de introductie van het nieuw ID-systeem met ruim driehonderd procent gestegen. Op 15 maart 2019 vond de launch plaats van het nieuwe ID-systeem

Scholentour sportief afgesloten op HHS

De Commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de scholentour afgelopen vrijdag beëindigd . De afsluiting vond heel sportief plaats op het sportcomplex Nacionello

Registratie Politieke Organisaties aangevangen

Politieke organisaties kunnen zich vanaf 16 maart registeren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF-gebouw om deel te nemen aan de komende verkiezingen op 25 mei 2020.

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het Covid-19

Bekendmaking Covid19 maatregelen CBB

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat het CBB preventieve maatregelen treft om mogelijke besmetting met het Covid- 19- virus te voorkomen.

Scholengemeenschap Maho gemotiveerd om te gaan stemmen

Christine Karijoleksono, docent en decaan van scholengemeenschap MAHO (SGM) vindt het bijzonder dat zij als school van het district Saramacca bezocht zijn geworden door de Commissie Voorlichting Verkiezingen

Bekendmaking voor colportage werkzaamheden

Personen in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 60 jaar worden bij deze opgeroepen om in verband met de algemene en vrije verkiezingen met geheime stemming van 25 mei 2020, te solliciteren voor colportage werkzaamheden

Dc’s goed voorbereid voor de verkiezingen

De districtscommissarissen (dc’s) van het Bestuursressort Kabalebo Theresia Cirino, Wedprekash Joeloemsingh van Wanica en Margaretha Malontie van Sipaliwini (Bestuursressort Pamaka), zijn goed op schema voor wat betreft de voorbereidingen

Biza en dc’s overleggen over colportagewerkzaamheden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag ;de achtste plenaire vergadering gehouden met de districtscommissarissen en hun staf. Het doel was om te komen tot eenduidige afspraken over het aanwerven en trainen

Biza moedigt studenten aan persoonsgegevens te controleren

In het kader van de Wettelijke Terinzagelegging (WTIL) van de kiezerslijsten is het ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met een landelijke scholentour om stemgerechtigden, 

BEKENDMAKING VAN HET CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)

Het CHS maakt hierbij bekend dat de Politieke Organisaties die zich wensen te registreren voor deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van Maandag 25 mei 2020 

Minister Noersalim beëdigt leden hoofdstembureaus

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de voorzitters, de waarnemend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus voor de verkiezingen van 25 mei 2020 op dinsdag 3 maart beëdigd

Commissie Voorlichting Verkiezingen doet Scholengemeenschap Nickerie aan

De scholengemeenschap, bestaande uit het pedagogisch instituut en het IMEAO in Nickerie is aangedaan door de commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie

Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens

De Wettelijke Ter Inzage Legging (TIL) van de kiezerslijsten is al twee weken in volle gang. Alle stemgerechtigden kunnen tot en met 14 maart nagaan 

COMMISSIE VOORLICHTING GESTART MET SCHOLENTOUR

De commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 26 februari gestart met de landelijke scholentour.

Seniorenburgers controleren persoonsgegevens

Seniorenburgers van de bejaardentehuizen Stichting Huize Beatrix en Zorg & Hoop hebben afgelopen zaterdag hun persoonsgegevens gecontroleerd.

Nep bericht over stembussen binnenland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilt bij deze benadrukken dat er geen stembussen zijn verstrekt voor het binnenland. 

Burgeradministratieve missie van dorpen in het distrikt Para

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in de periode van 13 februari 2020 tot 20februari 2020 een burgeradministratieve missie zal uitvoeren ten behoeve van dorpen inhet distrikt Para

Burgeradministratieve missie van dorpen Bigi Poika, Pikien Saron en Matta

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in de periode van 13 februari 2020 tot 20februari 2020 een burgeradministratieve missie zal uitvoeren ten behoeve van de dorpen Bigi Poika, Pikien Saron en Matta,

Biza evalueert werkafspraken met districtscommissarissen

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Putridewi Amatsoemarto, heeft tijdens een bijeenkomst met districtscommissarissen (dc’s) op 6 januari in de Royal Ballroom van Torarica aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking.

Vlotte voorbereidingen ter inzage legging kiezerslijsten

Van 14 februari tot 15 maart zullen de kiezerslijsten op verschillende locaties in stad en district ter inzage worden gelegd. De voorbereidingen voor deze landelijke activiteit verlopen vlot.

Twee stembureaus erbij in kiesressort Coeroeni

Om de stembusgang in het kiesdistrict Sipaliwini te vergemakkelijken heeft de werkgroep Legger besloten om nog twee stembureaus in het kiesressort Coeroeni te plaatsen.

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk.

Controleren persoonsgegevens belangrijk voor verkiezingen

Het komt nog steeds voor dat burgers ingeschreven staan op een adres waar ze niet meer wonen. Dit kan vooral voor de kiezer nadelig worden. Michaël Kromodimedjo van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten

Werkgroep identificeert 24 nieuwe stembureaus

Landelijk zijn 24 nieuwe stembureaus geïdentificeerd om kiezersoverschotten op te vangen en de stembusgang te vergemakkelijken, zegt Soraya Van den Berg coördinator van de werkgroep Legger.

Dc’s en politieke partijen geïnformeerd over voorbereidingen verkiezingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor de zesde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf. Op dezelfde dag was er ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van politieke partijen.

Circa 57.000 controleren hun persoonsgegevens

Tijdens de Voorlopige Ter inzage legging van de kiezerslijsten (VTIL) in de periode 30 augustus tot en met 30 september hebben circa 57.000 kiesgerechtigden hun persoonsgegevens gecontroleerd op de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s),

Biza organiseert edutainment event voor first & second time voters

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als organisator van de algemene vrije en geheime verkiezingen een edutainment event georganiseerd op de parkeerplaats van TBL

Efficiënte afhandeling e-ID kaarten binnenland

Binnenlandbewoners kunnen tijdens de verschillende missies van de werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hun elektronische Identiteitskaarten aanvragen.

Aanmaak e-ID focus missies binnenland

De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is op 26 september 2019 wederom gestart met missies naar het Boven Suriname gebied.

BiZa levert werkloodsen op voor werkgroepen verkiezingen

In de afgelopen periode zijn in het kader van voorbereidende werkzaamheden, in aanloop naar de verkiezingen toe, verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Periode gedoogbeleid aanmaak eID verlengd

De periode van het gedoogbeleid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken voor  mensen die 18 jaar en ouder zijn, maar nog nooit eerder  een ID-kaart hebben gemaakt is verlengd tot en met mei 2020.

CBB maakt stembureaumeubilair klaar voor distributie

De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in volle gang.

Voorlopige Ter Inzage Legging in volle gang

In aanloop naar de komende algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het actualiseren van de verkiezingsadministratie.

Minister Noersalim installeert verkiezingscommissies

De verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd.

Kiezersadministratie actualiseren met VTIL

Om een zo vlot mogelijke administratieve voorbereiding van de verkiezingen te treffen, is het noodzakelijk dat de kiezersadministratie wordt geactualiseerd.

Minister Noersalim wil organisatie verkiezingen naar hoger niveau tillen

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) wil de goede reputatie die Suriname internationaal geniet op het gebied van de organisatie van verkiezingen behouden

Focus vijfde bijeenkomst Biza en dc’s gericht op VTIL

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft tijdens de vijfde bijeenkomst met de districtscommissarissen en hun staf de focus gelegd op de Voorlopige Terinzagelegging (VTIL).

Certificaat uitreiking Trainers Stembureau Personeel

In aanloop naar de algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020 heeft de verkiezingswerkgroep Trainingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de training Pedagogisch Didactische Vaardigheden afgesloten

E-id foto aan regels gebonden

De identiteitskaart (id-kaart) is het formele legitimatiebewijs van de houder, dat meestal wordt overgelegd bij instanties zoals banken, de werkgever en de notaris.

Werkgroep Legger controleert stembureaulocaties

De verkiezingswerkgroep Legger gaat deze maand op oriëntatie uit naar het Boven-Suriname gebied. De werkgroep is verantwoordelijk voor het identificeren van stembureaulocaties voor de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in 2020.

Mobiele unit E-id doet bejaardentehuizen aan

Bewoners van bejaardentehuizen zijn deze week in de gelegenheid gesteld hun E-id aanvraag ter plekke te doen. De mobiele unit E-id van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft verschillende tehuizen aangedaan.

Kwetsbare groepen krijgen speciale aandacht in proces e-ID

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in het proces van het uitgeven van e-ID kaarten maatregelen getroffen om het makkelijker te maken voor de kwetsbare groepen in de samenleving.

Aangepaste openingstijden bvb’s e-ID aanvraag

Burgers kunnen op enkele bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) ook na de reguliere openingstijden hun e-ID aanvragen. Het gaat om de bvb’s Combe, Flora en Kwatta in Paramaribo, La Vigilantia in Para, Meerzorg voor Commewijne, Groningen in Saramacca en

Nieuwe werkruimte voor afdeling Straatnaamborden en Huizennummering

De afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) krijgt een nieuwe werkruimte. De startsein van de bouw van de werkloods werd deze week  gegeven onder het toeziend oog van Vergillio Rebin,

CBB aktualiseert kiezersregister

In het kader van de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2020 is het hebben van een goede kiezerslijst van eminent belang. Michael Kromodimedjo, coordinator van de werkgroep Kiezerslijsten, zegt dat voor 2020 er ruim 390.000 kiezers zijn en het aantal dat sinds de laatste verkiezingen van mei 2015, achttien jaar is geworden ruim 45.000.

DC’s geïnformeerd over verkiezingswerkzaamheden

De districtscommissarissen zijn geïnformeerd over  de verkiezingswerkzaamheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken op vrijdag 1 maart in de Lallarookh Ballroom. Putridewi Amatsoemarto, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en de werkroepen Voorlichting (Biza) en Veiligheid

Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date

De afdeling Vreemdelingenregistratie houdt het vreemdelingenbestand up-to-date. Dat is ook één van haar voornaamste taken. Dit zegt Praveen Kalpoe, het hoofd van de afdeling Vreemdelingenregistratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Werkgroep Legger Verkiezingen 2020 vangt werkzaamheden aan voor bestand stembureaulokaties

In het kader van de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen is de werkgroep Legger gestart met het identificeren en inventariseren van stembureaulocaties in Paramaribo.

Biza en OKB evalueren met stakeholders verkiezingen 2015

In mei 2020 worden verkiezingen gehouden voor de volksvertegenwoordigingsorganen (DNA, Districts- en Regionale Raden). De verkiezingen zijn een zeer ingrijpend proces binnen onze samenleving.

Biza start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is een onderzoek begonnen naar de oorzaken van onjuist gebruik van stembiljetten. Dit departement is verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voor een goede voorbereiding, vlotte uitvoering en richtig verloop van de verkiezingen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Binnenland.

Verkiezingsactoren nemen Nota van Aanbevelingen aan

Verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van een sterke en gezonde democratie. Het is een groot moment, waarbij de samenleving direct of indirect de richting van het land helpt meebepalen. Elke stemgerechtigde heeft het recht deel te nemen aan de verkiezingen.

Samenwerking Biza en UNDP verkiezingen 2020 beklonken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is wederom een samenwerking aangegaan met the United Nations Development Program (UNDP).

De e-ID is in Suriname een feit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en in het bijzonder het Centraal Bureau voor Burgerzaken hebben een mijlpaal bereikt met de launch van de e-ID op vrijdag 15 maar 2019.

Minister Noersalim kondigt de launch aan van de e-ID

Minister Mike Noersalim meldt met groot genoegen, dat na een gedegen voorbereiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het zover is dat de launch van de e-ID op vrijdag 15 maart zal plaatsvinden.