Actualiteiten

Ruim 5000 ID kaarten niet opgehaald

Een groot aantal identiteitskaarten is nog niet opgehaald.

BiZa houdt infosessies voor CHS

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is op 3 april 2023 gestart met informatiesessies voor het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

Laatste werkgroepen houden presentaties voor OKB

De laatste verkiezingswerkgroepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) hebben op zaterdag 1 april in het Lalla Rookh gebouw presentaties gehouden voor het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

OKB geïnformeerd door verkiezingswerkgroepen

Leden en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) krijgen steeds meer inzicht in de taken en werkzaamheden van de verschillende werkgroepen die vanuit het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), belast zijn met de voorbereidingen van de verkiezingen van mei 2025.

BiZa informeert OKB over verkiezingsactiviteiten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op verzoek van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) een trainingssessie verzorgd voor de leden en plaatsvervangende leden van het verkiezingsorgaan.

ASV schenkt zwemvesten en jerrycans aan Kustwacht

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op donderdag 26 januari 2023 achttien zwemvesten en twintig jerrycans geschonken aan de Kustwacht.

CBB brengt diensten dichter naar de samenleving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft met ondersteuning van de United Nations Development Programme (UNDP), op donderdag 17 november 2022, de heropening gedaan van het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Stoelmanseiland in het district Sipaliwini.

BiZa vernietigt verkiezingsdocumenten 2020

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op zaterdag 29 oktober 2022 het vuur aangestoken van de brandstapel met oude en niet bruikbare documenten van de verkiezingen van mei 2020.

Veldwerk onderzoek onbestelde oproepingskaarten verloopt vlot

“De gemeenschap is vrij behulpzaam geweest in het verschaffen van informatie aan onze ambtenaren in het veld.

Oude Id-kaarten geldig tot en met 31 december 2023

De ID-kaartenwet 2018 is op 12 augustus 2022 in De Nationale Assemblee gewijzigd en een week later, op 20 augustus, in werking getreden.

CBB bezoekt adressen Paramaribo Zuid-West

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft op maandag 15 augustus 2022 aan de Anjelierstraat 7 in het gebied Paramaribo Zuid-West, de kick-off  gedaan van een veldonderzoek.

Integratie gender bij verkiezingen

“De organisatie van verkiezingen gaat gepaard met enorm veel human resources. Daarom is het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) in een vroeg stadium begonnen met het in stelling brengen en trainen van verschillende verkiezingsactoren.” Woorden van BiZa-directeur Mohamad Eskak, op vrijdag 12 augustus 2022, bij de start van de training ‘gender in relatie tot de verkiezingen’.

Biza start veldonderzoek Paramaribo Zuid-West

Om de bevolkingsadministratie te actualiseren, start het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op maandag 15 augustus 2022 met een veldonderzoek in het gebied Paramaribo Zuid-West

Training ‘gender en verkiezingen’ voor werkgroepen

Alle verkiezingswerkgroepen hebben op vrijdag 29 juli 2022 in het Lalla Rookh gebouw een training ‘gender in relatie tot de verkiezingen’ gevolgd.

Training ‘train de trainers’ stembureauleden van start

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) wilt bij de komende verkiezingen zorgen voor kwalitatieve bemensing van de stembureaus.

Kennismaking met verkiezingsactoren

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft met ondersteuning van de UNDP op vrijdag 24 juni 2022 in het Lalla Rookh gebouw een kennismakingsbijeenkomst gehouden met verschillende verkiezingsactoren

Vijf verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd

Directeur Mohamad Eskak van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op woensdag 15 juni 2022 de overige vijf verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd.

Aanmaak E-ID kaart op eigen locatie

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is geruime tijd bezig met het inzetten van haar mobiele ID kaarten unit voor het aanmaken van de nieuwe E-ID kaarten.

Werkgroep SHN presenteert stand van zaken

De werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering (SHN) heeft tijdens de vergadering van de Beleidscommissie Verkiezingen op 10 mei 2022 een presentatie gehouden over hun werkzaamheden en de stand van zaken.

Uitwisseling tussen ASV en INE

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) en het International Center of Electoral Training and Research (INE) van Mexico hebben van 25 april tot en met 28 april 2022 een virtuele workshop georganiseerd waarbij ervaring en kennis over de verkiezingen met elkaar is gedeeld.

Werkgroepen houden presentaties voor Beleidscommissie

Drie verkiezingswerkgroepen hebben op 5 april 2022, tijdens de vergadering van de Beleidscommissie Verkiezingen 2025, presentaties gehouden over hun taakstelling, werkzaamheden en planning voor de komende periode.

ASV ontvangt apparatuur van UNDP

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op woensdag 16 maart 2022 apparatuur ontvangen van de UNDP.

Eerste vergadering Beleidscommissie Verkiezingen 2025

De Beleidscommissie Verkiezingen 2025 is op 7 maart 2022 voor het eerst bijeengekomen in de vergaderzaal van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV).

Beleidscommissie Verkiezingen 2025 geïnstalleerd

De Beleidscommissie Verkiezingen 2025 is vandaag door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) geïnstalleerd in het Lala Rookhgebouw en heeft als taak

BiZa doneert onbruikbaar verkiezingsmateriaal

Onbruikbaar en vervallen verkiezingsmateriaal is op donderdag 17 februari 2022 door het Algemeen Secretariaat Verkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) geschonken

Onbruikbare en ongeldige stembiljetten

De resultaten van het onderzoek van ongeldig verklaarde en onbruikbaar gemaakt stembiljetten van de verkiezing gehouden

Dertien werkgroepen geïnstalleerd

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Mohamad N. Eskak heeft dertien verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd. Deze werkgroepen moeten op hun specifieke vakgebieden

Media belangrijk in verkiezingsproces

Tijdens de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen is het van eminent belang, dat de samenleving wordt gevoed met accurate informatie. In dat kader hebben medewerkers

Biza sluit infosessies met dc’s af

In het Lalla Rookh gebouw is op zaterdag 11 september de laatste infosessie over de verkiezingen gehouden voor de districtscommissarissen (dc's) en hun stafleden.

Financiën en goed plan sleutel tot goede verkiezingen

Financiën en een goed plan zijn de sleutels tot succes voor het organiseren van goede, eerlijke en transparante verkiezingen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken

Binnenlandse Zaken start infosessies voor Dc’s

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op zaterdag 21 augustus 2021 gestart met informatiesessies over de verkiezingen voor de Districtscommissarissen (Dc’s).

Hoofdstembureauleden Sipaliwini beëdigd

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 6 augustus districtscommissaris Ose Jabini beëdigd tot voorzitter van het hoofdstembureau van het district Sipaliwini.

OKB geïnformeerd over verkiezingsorganisatie

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 14 mei op uitnodiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) sessies

Biza en stakeholders evalueren verkiezingen 2020

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) concludeert dat de verkiezingen van 25 mei 2020 slecht georganiseerd waren. Daarnaast zijn deze verkiezingen getekend door een groot gebrek aan professionaliteit.

Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza

Op uitnodiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) formeel kennisgemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

Biza geeft uitleg over informele uitslag verkiezingen

In de media zijn er berichten verschenen die de indruk hebben gewekt als zou het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), bewust de informele uitslag van de verkiezingen hebben stopgezet.

OAS waarnemers geïnformeerd door Biza

De OAS waarnemers zijn onder de indruk van de wijze waarop Suriname is omgegaan met de Covid-19 situatie voor wat betreft de voorbereidingen van de verkiezingen.

Stemmen met uw identiteitskaart

Op 25 mei mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit kan zijn een geplastificeerde identiteitskaart,

Bijzonder stembureau voor mensen in quarantaine

Op 25 mei wordt er een bijzonder stembureau ingericht voor de 183 kiesgerechtigden in quarantaine. Het stembureau met stembureaunummer 650 wordt ondergebracht bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg.

Bekendmaking Oproepingskaart

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat kiesgerechtigden die hun oproepingskaarten niet hebben ontvangen, deze tot en met 22 mei 2020 kunnen afhalen

Biza corrigeert stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor De Nationale Assemblee en de Ressortraad van de districten

Biza start met vouwen stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vanmiddag gestart met het vouwen van de stembiljetten. De medewerkers die gaan helpen bij het vouwen van de stembiljetten zijn vooruitlopend hierop gisteren geïnstrueerd over de werkzaamheden.

OKB: in het stemlokaal of niet

Aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen 5 mei, voorstellen van COVID-19 maatregelen bij verkiezingen gepresenteerd, met de bedoeling deze te becommentariëren.

Biza bespreekt COVID-19 maatregelen met politieke organisaties

Om kiezers en stembureauleden te beschermen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus heeft het managementteam verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse op dinsdag

Geen sprake van fraude bij CBB

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt berichten van politici in de media als zou er zijn gefraudeerd bij de verstrekking van oproepingskaarten aan Paramaribo Zuid-West.

Huisgenoten mogen oproepingskaarten ontvangen

Kiesgerechtigden die tijdens de colportage werkzaamheden niet in staat zijn om hun oproepingskaart persoonlijk in ontvangst te nemen, mogen hun legitimatiebewijs bij een huisgenoot achterlaten.

Biza gestart met drukken voorzijde oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op maandag 20 april op het Centraal Bureau voor Burgerzaken gestart met het drukken van de voorzijde van de oproepingskaarten.

Ordehandhavers getraind en beëdigd

De Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020 van het Korps Politie Suriname (KPS) is bezig instructiebijeenkomsten te houden met de ordehandhavers uit de diverse districten.

Online trainingen voor stembureaupersoneel

De trainingen van het stembureaupersoneel die geen voortgang kon hebben door de strenge maatregelen in verband met COVID-19, zullen op maandag 20 april worden hervat.

Oproepingskaarten kunnen nu aan de voorzijde worden bedrukt

De werkgroep Oproepingskaarten van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op woensdag 15 april 2020 de oproepingskaarten die aan de achterkant zijn gedrukt door drukkerij Multiforms NV onder politiebegeleiding opgehaald en

Aantal gedrukte oproepingskaarten verantwoord

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vorige week gestart met het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten. In een persbericht is toen aangegeven dat ruim 422.000 oproepingskaarten worden gedrukt voor de verkiezingen

Biza geeft startsein voor drukken oproepingskaarten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op maandag 6 april het startsein gegeven voor het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 mei 2020. Dit gebeurde bij Multiforms NV

Colporteurs getraind in veldwerkzaamheden

Twee trainers vanuit het minsterie van Binnenlandse Zaken zijn sinds vrijdag gestart met instructiebijeenkomsten voor colporteurs die vanaf eind april de oproepingskaarten moeten bezorgen. De colporteurs moeten er zorg voor dragen

Hoofdstembureaus getraind

De districtscommissarissen (dc’s) die begin maart zijn beëdigd als voorzitters van het hoofdstembureau in hun districtzijn zijn deze week samen met alle leden van het hoofdstembureau getraind.

Onjuiste berichten over verkiezingsactiviteiten

Via social media worden er berichten rondgestuurd als zouden er honderden binnenlandbewoners uit Frans Guyana en Guyana naar Suriname worden gebracht en verspreid over verschillende dorpen

Bekendmaking CBB maatregelen dienstverlening

Middels deze brengen wij onder uw aandacht dat in verband met de ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is aangepast en dat de daarbij volgende maatregelen

Productie ID-kaarten driemaal gestegen

De productie van ID-kaarten is met de introductie van het nieuw ID-systeem met ruim driehonderd procent gestegen. Op 15 maart 2019 vond de launch plaats van het nieuwe ID-systeem

Scholentour sportief afgesloten op HHS

De Commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de scholentour afgelopen vrijdag beëindigd . De afsluiting vond heel sportief plaats op het sportcomplex Nacionello

Registratie Politieke Organisaties aangevangen

Politieke organisaties kunnen zich vanaf 16 maart registeren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF-gebouw om deel te nemen aan de komende verkiezingen op 25 mei 2020.

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het Covid-19

Bekendmaking Covid19 maatregelen CBB

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat het CBB preventieve maatregelen treft om mogelijke besmetting met het Covid- 19- virus te voorkomen.

Scholengemeenschap Maho gemotiveerd om te gaan stemmen

Christine Karijoleksono, docent en decaan van scholengemeenschap MAHO (SGM) vindt het bijzonder dat zij als school van het district Saramacca bezocht zijn geworden door de Commissie Voorlichting Verkiezingen

Bekendmaking voor colportage werkzaamheden

Personen in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 60 jaar worden bij deze opgeroepen om in verband met de algemene en vrije verkiezingen met geheime stemming van 25 mei 2020, te solliciteren voor colportage werkzaamheden

Dc’s goed voorbereid voor de verkiezingen

De districtscommissarissen (dc’s) van het Bestuursressort Kabalebo Theresia Cirino, Wedprekash Joeloemsingh van Wanica en Margaretha Malontie van Sipaliwini (Bestuursressort Pamaka), zijn goed op schema voor wat betreft de voorbereidingen

Biza en dc’s overleggen over colportagewerkzaamheden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag ;de achtste plenaire vergadering gehouden met de districtscommissarissen en hun staf. Het doel was om te komen tot eenduidige afspraken over het aanwerven en trainen

Biza moedigt studenten aan persoonsgegevens te controleren

In het kader van de Wettelijke Terinzagelegging (WTIL) van de kiezerslijsten is het ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met een landelijke scholentour om stemgerechtigden, 

BEKENDMAKING VAN HET CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)

Het CHS maakt hierbij bekend dat de Politieke Organisaties die zich wensen te registreren voor deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van Maandag 25 mei 2020 

Minister Noersalim beëdigt leden hoofdstembureaus

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de voorzitters, de waarnemend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus voor de verkiezingen van 25 mei 2020 op dinsdag 3 maart beëdigd

Commissie Voorlichting Verkiezingen doet Scholengemeenschap Nickerie aan

De scholengemeenschap, bestaande uit het pedagogisch instituut en het IMEAO in Nickerie is aangedaan door de commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie

Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens

De Wettelijke Ter Inzage Legging (TIL) van de kiezerslijsten is al twee weken in volle gang. Alle stemgerechtigden kunnen tot en met 14 maart nagaan 

COMMISSIE VOORLICHTING GESTART MET SCHOLENTOUR

De commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 26 februari gestart met de landelijke scholentour.

Seniorenburgers controleren persoonsgegevens

Seniorenburgers van de bejaardentehuizen Stichting Huize Beatrix en Zorg & Hoop hebben afgelopen zaterdag hun persoonsgegevens gecontroleerd.

Nep bericht over stembussen binnenland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilt bij deze benadrukken dat er geen stembussen zijn verstrekt voor het binnenland. 

Burgeradministratieve missie van dorpen in het distrikt Para

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in de periode van 13 februari 2020 tot 20februari 2020 een burgeradministratieve missie zal uitvoeren ten behoeve van dorpen inhet distrikt Para

Burgeradministratieve missie van dorpen Bigi Poika, Pikien Saron en Matta

De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in de periode van 13 februari 2020 tot 20februari 2020 een burgeradministratieve missie zal uitvoeren ten behoeve van de dorpen Bigi Poika, Pikien Saron en Matta,

Biza evalueert werkafspraken met districtscommissarissen

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Putridewi Amatsoemarto, heeft tijdens een bijeenkomst met districtscommissarissen (dc’s) op 6 januari in de Royal Ballroom van Torarica aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking.

Vlotte voorbereidingen ter inzage legging kiezerslijsten

Van 14 februari tot 15 maart zullen de kiezerslijsten op verschillende locaties in stad en district ter inzage worden gelegd. De voorbereidingen voor deze landelijke activiteit verlopen vlot.

Twee stembureaus erbij in kiesressort Coeroeni

Om de stembusgang in het kiesdistrict Sipaliwini te vergemakkelijken heeft de werkgroep Legger besloten om nog twee stembureaus in het kiesressort Coeroeni te plaatsen.

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk.

Controleren persoonsgegevens belangrijk voor verkiezingen

Het komt nog steeds voor dat burgers ingeschreven staan op een adres waar ze niet meer wonen. Dit kan vooral voor de kiezer nadelig worden. Michaël Kromodimedjo van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten

Werkgroep identificeert 24 nieuwe stembureaus

Landelijk zijn 24 nieuwe stembureaus geïdentificeerd om kiezersoverschotten op te vangen en de stembusgang te vergemakkelijken, zegt Soraya Van den Berg coördinator van de werkgroep Legger.

Dc’s en politieke partijen geïnformeerd over voorbereidingen verkiezingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor de zesde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf. Op dezelfde dag was er ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van politieke partijen.

Circa 57.000 controleren hun persoonsgegevens

Tijdens de Voorlopige Ter inzage legging van de kiezerslijsten (VTIL) in de periode 30 augustus tot en met 30 september hebben circa 57.000 kiesgerechtigden hun persoonsgegevens gecontroleerd op de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s),

Biza organiseert edutainment event voor first & second time voters

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als organisator van de algemene vrije en geheime verkiezingen een edutainment event georganiseerd op de parkeerplaats van TBL

Efficiënte afhandeling e-ID kaarten binnenland

Binnenlandbewoners kunnen tijdens de verschillende missies van de werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hun elektronische Identiteitskaarten aanvragen.

Aanmaak e-ID focus missies binnenland

De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken is op 26 september 2019 wederom gestart met missies naar het Boven Suriname gebied.

BiZa levert werkloodsen op voor werkgroepen verkiezingen

In de afgelopen periode zijn in het kader van voorbereidende werkzaamheden, in aanloop naar de verkiezingen toe, verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Periode gedoogbeleid aanmaak eID verlengd

De periode van het gedoogbeleid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken voor  mensen die 18 jaar en ouder zijn, maar nog nooit eerder  een ID-kaart hebben gemaakt is verlengd tot en met mei 2020.

CBB maakt stembureaumeubilair klaar voor distributie

De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in volle gang.

Voorlopige Ter Inzage Legging in volle gang

In aanloop naar de komende algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het actualiseren van de verkiezingsadministratie.

Minister Noersalim installeert verkiezingscommissies

De verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd.

Kiezersadministratie actualiseren met VTIL

Om een zo vlot mogelijke administratieve voorbereiding van de verkiezingen te treffen, is het noodzakelijk dat de kiezersadministratie wordt geactualiseerd.

Minister Noersalim wil organisatie verkiezingen naar hoger niveau tillen

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) wil de goede reputatie die Suriname internationaal geniet op het gebied van de organisatie van verkiezingen behouden

Focus vijfde bijeenkomst Biza en dc’s gericht op VTIL

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft tijdens de vijfde bijeenkomst met de districtscommissarissen en hun staf de focus gelegd op de Voorlopige Terinzagelegging (VTIL).

Certificaat uitreiking Trainers Stembureau Personeel

In aanloop naar de algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020 heeft de verkiezingswerkgroep Trainingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de training Pedagogisch Didactische Vaardigheden afgesloten

E-id foto aan regels gebonden

De identiteitskaart (id-kaart) is het formele legitimatiebewijs van de houder, dat meestal wordt overgelegd bij instanties zoals banken, de werkgever en de notaris.

Werkgroep Legger controleert stembureaulocaties

De verkiezingswerkgroep Legger gaat deze maand op oriëntatie uit naar het Boven-Suriname gebied. De werkgroep is verantwoordelijk voor het identificeren van stembureaulocaties voor de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in 2020.

Mobiele unit E-id doet bejaardentehuizen aan

Bewoners van bejaardentehuizen zijn deze week in de gelegenheid gesteld hun E-id aanvraag ter plekke te doen. De mobiele unit E-id van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft verschillende tehuizen aangedaan.

Kwetsbare groepen krijgen speciale aandacht in proces e-ID

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in het proces van het uitgeven van e-ID kaarten maatregelen getroffen om het makkelijker te maken voor de kwetsbare groepen in de samenleving.

Aangepaste openingstijden bvb’s e-ID aanvraag

Burgers kunnen op enkele bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) ook na de reguliere openingstijden hun e-ID aanvragen. Het gaat om de bvb’s Combe, Flora en Kwatta in Paramaribo, La Vigilantia in Para, Meerzorg voor Commewijne, Groningen in Saramacca en