Werkgroep Legger controleert stembureaulocaties

Werkgroep Legger controleert stembureaulocaties

De verkiezingswerkgroep Legger gaat deze maand op oriëntatie uit naar het Boven-Suriname gebied. De werkgroep is verantwoordelijk voor het identificeren van stembureaulocaties voor de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in 2020. Tijdens het bezoek zullen de bestaande locaties in het gebied aan een inspectie worden onderworpen. De werkgroep wordt tijdens het bezoek vergezeld van een bestuursambtenaar van dat gebied en leden van de werkgroep Logistiek. “Er zal worden gecontroleerd wat de conditie van de verschillende stembureaus is. Dit is nodig om te bepalen of er renovaties moeten worden gedaan en of moet worden uitgekeken naar nieuwe stembureaulocaties, omdat de oude niet meer voldoen”, zegt Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep. “De werkgroep Logistiek is verantwoordelijk voor de renovaties. De bestuursambtenaar is bekend met de locaties en de gehele omgeving.”

Indeling

In artikel 22 van het Kiesbesluit staat dat voor elk van de 62 ressorten waarin Suriname is verdeeld, er een of meer stembureaus zijn die per kiesdistrict worden ingedeeld. De indeling vindt plaats door een per beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken gewaarmerkte legger. De legger bevat per district de stembureaus per ressort, alsook het totaal aantal kiezers per adres en stembureau. De taak van de werkgroep Legger is om tijdig een betrouwbare lijst van stembureaulocaties te produceren voor de verkiezingen in 2020. De stembureaus die worden ingezet moeten op de dag van de verkiezing voor iedereen toegankelijk zijn, beschikken over goede sanitaire voorzieningen, goede parkeergelegenheid en doorkijkmogelijkheden hebben en ook zijn voorzien van schoonmaak en bewakingspersoneel. In het Boven-Suriname gebied zijn er twintig bestaande stembureaulocaties. De evaluatie van deze locaties en het identificeren van eventueel nieuwe plekken, zal in samenspraak met de districtscommissaris plaatsvinden.