Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date

Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date

De taken van de afdeling Vreemdelingenregistratie bestaan onder meer uit het afstempelen van geldige verblijfsvergunningen of PSA-documenten, alsook overige administratieve werkzaamheden. Een PSA-status staat voor Personen van Surinaamse Afkomst.

Om in aanmerking te komen voor de PSA-status moet betrokkene voldoen aan de wettelijke verplichtingen. “Indien de persoon heeft besloten om zich hier in Suriname te vestigen, dan meldt die zich aan hier op het kantoor de afdeling. Waarop gelet wordt om zo een registratie c.q. inschrijving te doen, het geldig PSA- document en het geldig paspoort. Het kortverblijf en paspoort moeten wel geldig zijn voor de PSA-personen en daarnaast de overige documenten die aan te pas komen voor de verdere afhandeling”, geeft Kalpoe aan.

Het afdelingshoofd van Vreemdelingenregistratie legt uit dat voorafgaand aan de registratie van een verblijfsvergunning en een PSA-document eerst een traject van aanvraag afgelegd dient te worden bij de bevoegde instanties. Voor een PSA-status is men terecht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor een verblijfsvergunning bij het Ministerie van Justitie en Politie. Met de geldige verblijfsvergunning of PSA-document en andere nodige documenten melden zij zich daarna aan bij de afdeling Vreemdelingenregistratie van Biza.

De afdeling Vreemdelingenregistratie is gehuisvest in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, bekend als het CBB, aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 170. De dienstverlening vindt plaats vanaf kwart over zeven ’s morgens tot kwart over één in de middag.

Paramaribo, 14 december 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN