Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Deze werkgroep richt zich voornamelijk op het binnenland van Suriname, met name het gebied van de in stamverband levende groepen. Biza-functionaris Anastatia Pokie, die tevens coördinator is van de werkgroep, zegt dat de voorbereidingsverkiezingswerkzaamheden voor het binnenland voor dit jaar zijn afgerond.


Zij geeft verder aan dat de werkgroep Binnenland ervoor moet zorgen dat alle ID-gerechtigden van het binnenland worden voorzien van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast wil de werkgroep aandacht besteden aan de groep mensen, van wie de geboorteakte niet is aangegeven bij de burgerlijke stand, alsook de groep bij wie er een onvolkomenheid voorkomt in hun brondocument.

De werkgroep Binnenland heeft dit jaar reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor een goede uitvoering van de verkiezingswerkzaamheden. In verband met het project “Missie Actualisering Bevolkingsadministratie” zijn al enkele missies uitgevoerd naar het binnenland van Suriname. De dorpen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Paloemeu, Tepoe, Koeroenie, Amoetopo, Apoera en Apetina zijn al aangedaan.

In oktober heeft de werkgroep zich ook beziggehouden met het project "Voorbereidende Verificatiewerkzaamheden t.b.v. de missies". Dat project is vlot verlopen. Het gaat om meer dan 36.000 records die het team moet verifiëren. In drie maanden tijd heeft het team ongeveer 33.000 records geverifieerd. Het streven is er op gericht om voorafgaand aan de missies alle records geverifieerd te hebben met de bevolkingsregisters van de burgerlijke stand. In 2019 zullen de verschillende dorpen in het binnenland ook middels plaatselijke missies worden aangedaan.


Paramaribo, 17 december 2018

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN