Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza

Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza

Op uitnodiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) formeel kennisgemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Biza-minister, Bronto Somohardjo is zeer verheugd met de uitnodiging van het OKB. Op 07 februari 2021 is er vanuit het ministerie kennisgemaakt met het OKB. Toen was het CHS nog niet geïnstalleerd. “Wij zijn verheugd dat het OKB ons in deze voor is geweest en het initiatief heeft genomen voor deze samenkomst”, zei Somohardjo. Tijdens de samenkomst, heeft de bewindsman de verkiezingsautoriteiten geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de postelectorale fase van de verkiezingen. Het ministerie is gestart met een aantal projecten waaronder:

  • Het onderzoek ‘Ongeldige stembiljetten’; Het doel van dit onderzoek is om inzicht en informatie te krijgen ten aanzien van de ongeldig uitgebrachte stemmen en op basis van de resultaten, de organisatie verder te verbeteren en de deelname van kiesgerechtigden te optimaliseren.
  • Het onderzoek naar onbestelde oproepingskaarten; Het Centraal Bureau voor Burgerzaken is per 1 maart gestart met het vastleggen en matchen van de data waaruit moet blijken hoeveel oproepingskaarten daadwerkelijk onbesteld zijn geweest. Daarna volgen er veldonderzoeken om na te gaan als de kiesgerechtigden wonen op het adres zoals opgegeven in het kiezersbestand. Dit project is gepland tot en met augustus 2021.
  • Evaluatie van de verkiezingen van 25 mei 2020 met alle relevante verkiezingsorganen zoals het OKB, CHS, districtscommissarissen en politieke organisaties. Het doel van deze evaluatie is om samen te kijken naar zaken die goed zijn gegaan, de knelpunten en hoe de organisatie van de verkiezingen verder te verbeteren. De evaluatie staat gepland voor 20 maart 2021.

Somohardjo deelde mee dat de resultaten van de onderzoekingen gedeeld zullen worden met de verkiezingsautoriteiten. OKB-voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks gaf aan ook hetzelfde te doen. Somohardjo, Sheikh-Alibaks en CHS-voorzitter, Lilawati Raghoebier benadrukten het belang van in eenheid en in goede onderlinge verstandhouding, gezamenlijk krachten te geven aan de organisatie van de verkiezingen. “Laten wij ons niet alleen beijveren om goede verkiezingen te organiseren, maar ook om deze beter en transparanter op te zetten en uit te voeren”, aldus de Biza-minister.