Twee stembureaus erbij in kiesressort Coeroeni

Twee stembureaus erbij in kiesressort Coeroeni

Om de stembusgang in het kiesdistrict Sipaliwini te vergemakkelijken heeft de werkgroep Legger besloten om nog twee stembureaus in het kiesressort Coeroeni te plaatsen. Deze twee komen te staan in het dorp Alalapadu en het dorp Coeroeni. Met dit besluit komt het kiesressort Coeroeni in het kiesdistrict Sipaliwini op vier stembureaus die zullen staan in de dorpen Coeroeni, Alalapadu, Kwamalasamoetoe en Sipaliwini-Savanne.

“Het dorp Coeroeni werd in het jaar 2018 opgenomen in het CBB-adressenbestand gevolgd door de dorpen Amotopo, Kasjoe-eiland en Luci. Gezien de geografische en de logistieke ligging vindt de werkgroep Legger dat het beste is om de kiezers uit het dorp Alalapadu in hun eigen gebied te laten stemmen. Bij de verkiezingen van 2015 werden deze kiezers gedirigeerd naar het stembureau te Kwamalasamutu. “Om te kunnen stemmen, moesten ze op zijn minst vier dagen reizen ”, zegt Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep. “De kiezers uit de dorpen Amotopo, Kasjoe-eiland en Luci zullen worden verwezen naar het stembureau in het dorp Coeroeni waar ze samen met de bewoners van dat gebied hun stem kunnen uitbrengen.”

Bij de verkiezingen van 2015 waren er slechts twee stembureaus in het kiesressort Coeroeni en wel in de dorpen Kwamalasamutu en Sipaliwini-Savanne. Landelijk zijn er nu 25 nieuwe stembureaus geïdentificeerd om kiezersoverschotten op te vangen en de stembusgang te vergemakkelijken. Het gaat in deze om de districten: Paramaribo (5), Wanica (10), Saramacca (1), Commewijne (2), Marowijne (1), Brokopondo (2) en Sipaliwini (4). Intussen heeft de werkgroep de veldwerkzaamheden in het district Sipaliwini afgerond. Er is al een landelijk overzicht van het aantal stembureaus per kiesdistrict en ressort en het aantal kiezers per stembureau. Maar de definitieve legger voor de verkiezingen van 25 mei 2020 kan pas na de wettelijke ter inzagelegging van de kiezerslijsten worden vastgesteld, omdat kiesgerechtigden van 14 februari tot 15 maart nog in de gelegenheid zijn om verhuizingen te doen, waardoor er verschuivingen kunnen komen in het bestand van de legger.