Seniorenburgers controleren persoonsgegevens

Seniorenburgers controleren persoonsgegevens

Seniorenburgers van de bejaardentehuizen Stichting Huize Beatrix en Zorg & Hoop hebben afgelopen zaterdag hun persoonsgegevens gecontroleerd. Dit in het kader van de Wettelijke terinzagelegging (WTIL) van de kiezerslijsten in verband met de komende verkiezingen op 25 mei 2020. Een mobiele unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft de tehuizen aangedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) probeert zoveel als mogelijk alle bejaardentehuizen aan te doen. Romeo Kemper, voorzitter van Stichting Huize Beatrix geeft aan dat het ministerie de bewoners op zo een manier een helpende hand biedt.

“Gemak dient de mens. De bewoners hoeven dan op zo een manier niet uit huis te gaan om hun gegevens te controleren, zodat zij hun stemplicht kunnen vervullen” zegt de voorzitter. Giesla Vyent, oudste bewoner van huize Beatrix vindt het prima dat zij haar persoonsgegevens op het terrein van het tehuis kan controleren. “Dan hoef ik op zo een hoge leeftijd niet te gaan forceren”, aldus Vyent. Zij benadrukt dat zij haar gegevens controleert, om op 25 mei zonder problemen te kunnen stemmen. Landelijk kunnen kiesgerechtigden hun persoonsgegevens controleren op verschillende districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en de 378 mobiele units tot en met 14 maart 2020. Het ministerie heeft ook een website gelanceerd waar stemgerechtigden hun gegevens kunnen controleren: http://cbb.gov.sr/apps/til.

De grondslag van de TIL is terug te vinden in hoofdstuk V van de Kiesregeling. De terinzagelegging is noodzakelijk omdat stemgerechtigden zo hun persoonsgegevens kunnen controleren en nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst. Het is tevens een vereiste, in aanloop naar de verkiezingen. Als blijkt dat de informatie op de lijst niet klopt, kan het worden rechtgetrokken door het richten van een verzoekschrift aan de Biza-minister, ter verbetering of voor een aanvulling. Na de afsluiting van de wettelijke periode van de terinzagelegging is er geen mogelijkheid meer om iets te laten veranderen op de kiezerslijst. Het ministerie is drukdoende met de voorbereidingen van de komende verkiezingen. Momenteel worden de kandidaat stembureauleden in de verschillende districten getraind. De training is verruimd van een dag naar drie dagen, en wordt afgesloten met een toets.