Scholentour sportief afgesloten op HHS

Scholentour sportief afgesloten op HHS

De Commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de scholentour afgelopen vrijdag beëindigd . De afsluiting vond heel sportief plaats op het sportcomplex Nacionello, waar de Henry Hassankhan Scholengemeenschap (HHS) een sportdag had georganiseerd.

Met de scholentour had de commissie als voornaamste doel om vooral de first- en second time voters te bereiken en ze zoveel mogelijk voor te lichten over de verkiezingen van 25 mei 2020. Tijdens de schoolbezoeken werden de studenten ook gemotiveerd om hun persoonsgegevens te controleren op juistheid.

Een blik terugwerpend op de scholentour, zegt Jutta Soekarnsingh van de Commissie Voorlichting Verkiezingen dat je als kritische organisatie nooit helemaal tevreden kan zijn over het resultaat. Belangrijk is dat de commissie toch een grote groep studenten heeft kunnen bereiken. De commissie had veel meer scholen willen aandoen, maar kon dat niet vanwege logistieke redenen en de periode van een maand waarin de scholen ook de SO en repetitie rondes hadden. Er is gekeken naar de grote concentratie van de studenten. Op basis daarvan is dan de keus gemaakt welke scholen meegenomen zijn in de scholentour, zegt Soekarnsingh. Zij hoopt dat de kiesgerechtigden zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van de geboden kans om hun persoonsgegevens te checken op de diverse locaties in zowel stad en district. Haar boodschap aan de stemgerechtigden is dan ook om gebruik te maken van hun burgerrecht en op 25 mei bewust te gaan stemmen.

Ruben Somojiono, onderdirecteur van HHS was zeer ingenomen met het initiatief van de commissie. “ Het is een heel goed initiatief. Voorlichting is nooit genoeg, vooral voor de jongeren die voor het eerst gaan stemmen”. Hij roept een ieder op om op 25 mei een bewuste keus te maken. “En dat kan alleen als je gaat stemmen, want elke stem telt.”

Enkele studenten gaven aan dat zij als first time voters het niet zo nauw namen met de controle van de persoonsgegevens. Na de gegeven informatie begrepen zij het belang ervan. De studenten maakten gelijk van de gelegenheid gebruik om hun persoonsgegevens ter plekke te checken bij het promoteam van de commissie voorlichting verkiezingen.

De landelijke scholentour is gestart op Scholengemeenschap Tamanredjo (SGT), Commewijne, gevolgd door het Imeao (Nickerie) en het Pedagogisch Instituut Nickerie en de Avond Middelbare Technische Opleidingen (AMTO) aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat .