Periode gedoogbeleid aanmaak eID verlengd

Periode gedoogbeleid aanmaak eID  verlengd

De periode van het gedoogbeleid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken voor  mensen die 18 jaar en ouder zijn, maar nog nooit eerder  een ID-kaart hebben gemaakt is verlengd tot en met mei 2020. “ Dit houdt in dat deze gevoelige groep tot en met mei 2020 kosteloos en dus ook gevrijwaard van de boete, een eID kaart kan aanvragen”, zegt Valerie Finsy, manager Print House Suriname van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Vanaf mei 2020 zal bij de aanvraag de kosten van srd 75 alsook de boete van srd 200 betaald moeten worden. Aan deze “gevoelige groep” doet Finsy een oproep om gebruik te maken van de maanden die nog resten in de periode van het gedoogbeleid. Met het invoeren van het  nieuw systeem is er een overgangsperiode van drie jaar in acht genomen.  Dat houdt in dat burgers die reeds in het bezit zijn van een pvcof de eerder uitgegeven gelamineerde ID-kaart, drie jaren de tijd heeft om dat kosteloos in te ruilen.  “Na die periode gaat u wel de kosten betalen”, zegt de manager.

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sinds de lancering van de e ID-kaart op 15 maart 2019 ruim 105.000 aanvragen binnen gehad.   “ Het is bijna tweemaal de productie die wij toen hadden met het oud systeem ”, zegt Finsy. Uit de circa 105.000 aanvragen, beschikken reeds 65.000 personen over hun nieuwe e ID-kaart. Weliswaar ligt er nog een groot aantal gemaakte e ID-kaarten op de verschillende Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) om afgehaald te worden. In deze gaat het zeker om een aantal van 29.000.  Het ministerie werkt zoveel als mogelijk naar effectiviteit en efficiëntie, vandaar dat zij bezig is met een sms-systeem. Dit aangevend laat Finsy weten dat binnen zeer korte tijd de burger een bericht via sms zal ontvangen om hun e ID-kaart af te halen en ook zij die zich wederom moeten aanmelden om opnieuw een aanvraag te doen.