Ordehandhavers getraind en beëdigd

Ordehandhavers getraind en beëdigd

De Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020 van het Korps Politie Suriname (KPS) is bezig instructiebijeenkomsten te houden met de ordehandhavers uit de diverse districten. De personen die als lid van de ordedienst zullen werken op de stembureaus worden na de instructiebijeenkomst meteen namens de procureur generaal van Suriname beëdigd tot Buitengewoon agent van Politie (BAVP). De kick- off voor deze bijeenkomsten werd afgelopen zondag gegeven in het district Brokopondo, vertelt politiecommissaris August van Gobbel. Hij is voorzitter van de verkiezingscommissie van het KPS en lid van de Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020. Maandag zijn de leden van de ordedienst uit Paramaribo geinstrueerd en beëdigd. Hierna zal de commissie gaan naar Nickerie.

De ordehandhavers hebben als taak om tijdens de verkiezingen van 25 mei 2020 de politie bij te staan met de publieke ordehandhaving op de verschillende stembureaus. Tijdens de instructiebijeenkomst krijgen zij kennis en vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van hun taak als ordehandhavers op de dag van de stemming zoals hoe zich op te stellen en handelen bij eventuele calamiteiten. Ook krijgen zij de nodige gedragscodes mee.

Van Gobbel geeft verder aan dat gelet op de ontstane situatie vanwege de COVID- 19 en de genomen veiligheidsmaatregelen, de instructies aangepast plaatsvinden en de commissie ook gelijk is overgegaan om de ordehandhavers te beëdigen tot BAVP’ers. De beëdiging geschiedt door de aanwezige politieambtenaar. De bevoegdheid van deze BAVP’ers verloopt gelijk na de stemming op 25 mei.

Voor dit jaar heeft de commissie landelijk 1304 mensen gerekruteerd. De gegadigden werden in februari opgeroepen om te solliciteren naar de functie van ordehandhaver. Hierna heeft er een selectie plaatsgevonden op basis van een kort antecedenten onderzoek. Daarnaast genoten de mensen die eerder gewerkt hebben als ordehandhavers tijdens de afgelopen verkiezingen prioriteit bij de selectie, zegt van Gobbel. Tijdens de verkiezingen van 2015 werden de ordehandhavers landelijk ingezet. Echter is vanwege de complexiteit ervoor gekozen om tijdens dit verkiezingsjaar geen mensen van de ordedienst te rekruteren in het verre binnenland. Hieraan zal invulling worden gegeven door twee tot drie politieambtenaren in te zetten per stembureau.