Onjuiste berichten over verkiezingsactiviteiten

Onjuiste berichten over verkiezingsactiviteiten

Via social media worden er berichten rondgestuurd als zouden er honderden binnenlandbewoners uit Frans Guyana en Guyana naar Suriname worden gebracht en verspreid over verschillende dorpen worden voorzien van identiteitskaarten en stembiljetten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt ten overvloede dat deze berichten niet op waarheid berusten. De verkiezingswerkgroep Binnenland heeft tot en met 16 maart 2020 in de gebieden Brokopondo en Apoera de laatste missies uitgevoerd waarbij er identiteitskaarten zijn gemaakt voor personen die voldoen aan de voorwaarden voor het hebben van een Surinaamse identiteitskaart.
De werkgroep Binnenland kiest voor haar missies altijd een centrale plek waar de mensen van de omgeving zelf naar toe komen om hun burgerzaken in orde te maken. Er worden door de werkgroepen geen vervoersmiddelen ingezet om mensen naar bepaalde locaties te brengen voor de aanmaak van identiteitskaarten.

Ten aanzien van stembiljetten, kan worden herhaald dat het onmogelijk is om in dit stadium stembiljetten te produceren. Politieke organisaties hebben zich intussen al geregistreerd bij het Centraal Hoofdstembureau, maar de kandidaatstelling en loting voor de plek op het stembiljet moeten nog plaatsvinden. Er moeten nog verschillende voorbereidingen worden getroffen voordat de specimens van de stembiljetten voor de verkiezingen kunnen worden geproduceerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt de samenleving om extra alert te zijn voor valse berichten en de goede reputatie van Suriname hoog in het vaandel te houden.