Onbruikbare en ongeldige stembiljetten

Onbruikbare en ongeldige stembiljetten

De resultaten van het onderzoek van ongeldig verklaarde en onbruikbaar gemaakt stembiljetten van de verkiezing gehouden op 25 mei 2020, zijn op dinsdag 7 december gepresenteerd aan de samenleving. Dit werd gedaan door het Algemeen Secretariaat, Directoraat Binnenlandse Zaken van ‘t ministerie van Binnenlandse Zaken.  Varsha Habib presenteerde de resultaten van dit onderzoek op het ministerie van Binnenlandse zaken in bijzijn van minister Bronto Somohardjo, directeur Mohamed Eskak en leden van de onderzoekscommissie. Het doel van deze activiteit is om  verbeterpunten aan te brengen bij de organisatie en voorbereiding van  toekomstige verkiezingen. De aanbeveling is dat de kiezers educatie tijdig op gang moet worden gebracht. Daarnaast training voor stembureauleden, toezicht stemopneming en vooral praktische en gebruiksvriendelijke lay-out en duurzaam opbergmateriaal.

Het onderzoek naar onbruikbaar gemaakte stembiljetten, die voor het eerst zijn gedaan, zijn in alle tien (10) districten uitgevoerd. Duidelijk is dat bijvoorbeeld zelfs geldige stembiljetten ongeldig zijn verklaard vanwege afwijkingen op het stembiljet.

In 2020 is in vergelijking met 2010 een landelijke stijging geconstateerd voor ongeldige stembiljetten voor DNA. Opmerkelijk is wel een daling bij de meest voorkomende type namelijk het inkleuren van meer dan 1 kandidaat over de twee voorgaande verkiezingen. Bij type subcategorie is dan weer een drastische stijging gemerkt van stembiljetten die correct ingekleurd waren, maar toch ongeldig zijn verklaard. Dit was vooral het geval in Coronie, Brokopondo en Marowijne.

Opmerkelijke zaken zoals misprints in met name Wanica, mankementen met roodkleurende potloden, nummering van stembiljetten door stembureau of stembiljetten met stempel van Hoofdstembureau of Districtscommissaris, handtekening voorzitter stembureau en stempel stembureau nummer instructie BiZa, zullen nader bekeken worden.

Directeur Mohammed Eskak is verrast door de resultaten die hij iets aan de hoge kant vindt. Volgens hem moet er op toegezien worden dat de kiezers beter onderwezen en geïnstrueerd worden bij het invullen van de stembiljetten. Stembureau personeel zal beter en specifieker afgericht moeten worden om te voorkomen dat stembiljetten onbruikbaar en ongeldig worden verklaard. Het streven dat elke stem geldt, moet gerealiseerd worden. De Biza direkteur merkt veel ruimte op voor de verbetering van de verkiezing organisatie en dat de voorlichting naar de gemeenschap intensiever moet worden opgepakt.