Nieuwe werkruimte voor afdeling Straatnaamborden en Huizennummering

Nieuwe werkruimte voor afdeling Straatnaamborden en Huizennummering

De werkloods komt te staan op het achterterrein van het CBB aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat. Volgens de onderdirecteur  wordt dit de permanente werklokatie van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. De bedoeling is dat hiermede ook  de productiviteit wordt verhoogd. Het project is geinitieerd vanuit het Algemeen Secretariaat  Verkiezingen (ASV). Dit project is een van de activiteiten van de pre- electorale fase van de verkiezingen van 2020.

De afdeling Straatnaamborden en Huizennummering is belast met het geven van straatnamen en huizennummering. Volgens Rebin is dit van groot belang voor een goede adressering en de burgerinformatie. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres van eminent belang. De adressen kunnen gemakkelijk vastgesteld en gevonden worden, wanneer de straten zoveel als mogelijk van straatnaamborden zijn voorzien en de huizennummering is geordend. Dit vergemakkelijkt de werkzaamheden van de colporteurs. De oproepingskaarten kunnen dan aan de juiste mensen worden aangeboden.

Paramaribo, 01 februari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN