Nep bericht over stembussen binnenland

Nep bericht over stembussen binnenland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilt bij deze benadrukken dat er geen stembussen zijn verstrekt voor het binnenland. Het bericht dat via social media circuleert, als zouden er stembussen zijn verstrekt voor het binnenland gevuld met ingevulde stembiljetten, is absoluut niet waar. Ten eerste zijn er nog geen stembiljetten voor de verkiezingen van 25 mei. De politieke organisaties moeten zich nog registreren in de periode 16 maart tot en met 21 maart. Daarna vindt de kandidaatstelling plaats. Er moeten nog heel veel voorbereidingen worden getroffen voordat de specimen van het stembiljet voor de verkiezingen worden geproduceerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt de samenleving om extra alert te zijn voor valse berichten. Suriname heeft een bijzonder goede reputatie nationaal en internationaal als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Wij moeten ervoor waken dat deze reputatie wordt behouden en absoluut niet te grabbel wordt gegooid door verschillende nepberichten die geen hout snijden.

De werkgroep Training is sinds 14 februari begonnen met de training aan kandidaat stembureauleden in Para en Commewijne. De training is verruimd naar drie dagen, waarbij op de derde dag wordt geoefend met een stembus. De kandidaat stembureauleden leren hoe de stembus te openen, te tonen aan het publiek, het haakje te plaatsen zodat het klepje voor de gleuf niet per ongeluk wordt dichtgeslagen en hoe de stembus te verzegelen. Voor de training wordt gebruik gemaakt van een stembus en specimen stembiljetten van de vorige verkiezingen om een stemopneming te simuleren. Dit is gebeurd in de districten Para, Commewijne en Wanica. De trainers zijn nu in de districten Brokopondo en Marowijne waar ook wordt gesimuleerd met stembus en specimen.