Minister Noersalim beëdigt leden hoofdstembureaus

Minister Noersalim beëdigt leden hoofdstembureaus

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de voorzitters, de waarnemend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus voor de verkiezingen van 25 mei 2020 op dinsdag 3 maart beëdigd in het Lalla Rookhgebouw. De districtscommissarissen (dc’s) zijn benoemd tot voorzitter van het hoofdstembureau in hun district. Met de aflegging van het eed of de belofte hebben zij aangegeven zich ten volle in te zetten in het verkiezingstraject en daarmee gecommitteerd aan de beginselen van integriteit en plichtsbesef bij en rond alle te verrichten werkzaamheden.

Noersalim wees de verantwoordelijken op de belangrijke taken die zij zullen vervullen. “Ze zijn verantwoordelijk voor verschillende verkiezingsprocedures. Vanaf de kandidaatstelling, bewilliging van de gekozen kandidaten alsook op de dag der stemming.” Ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor de stembureaus die in de verschillende ressorten van hun kiesdistrict zullen worden opgezet, alsook de resultaten van het desbetreffende district en voor de verwerking van de verschillende processenverbalen van de stemopneming alvorens deze worden doorgeleid naar het Centraal Hoofdstembureau Suriname (CHS).

Volgens de minister vervult het hoofdstembureau een centrale rol bij de verkiezingen van de volksvertegenwoordigende organen, waarbij alle verkiezingsprocessen in goede banen geleid moeten worden. In de komende periode wordt van de verantwoordelijken een goede coördinatievermogen en tactvol optreden verwacht. “Ik ben ervan overtuigd dat uw keuze om zitting te nemen in het hoofdstembureau een weloverwogen besluit is, mede gebaseerd op uw motivatie, inzet en deskundigheid”, aldus Noersalim.

Biza organiseert binnenkort een trainingssessie voor de hoofdstembureaus. De minister gaf aan, dat de nodige voorbereidingen van de sessie reeds rond is. De afwachting was op de formele instelling van de hoofdstembureaus.

Districtscommissaris en hoofdstembureauvoorzitter Sarwankoemar Ramai van Saramacca zegt, dat hij nu kan starten met de wettelijke taken die zijn vastgelegd voor de hoofdstembureaus en de voorbereidingen van de verkiezingen in zijn district. De ter inzage legging van de kiezerslijsten verloopt vlot. Een grote groep in Saramacca heeft hun gegevens reeds gecontroleerd. Samen met zijn team zullen zij zich volledig inzetten om een onafhankelijke, goede algemene, geheime en vrije verkiezingen voor te bereiden.

Volgens Sam Karijosemito, lid van het hoofdstembureau Commewijne, is de voorlichting naar het volk toe en het plaatsen van de straatnaamborden van eminent belang. Alsook de besteller van de oproepingskaarten moet efficiënt kunnen werken en de geadresseerde kunnen bereiken. Het hoofdstembureau zal dit alles moeten coördineren voor een vlotte voorbereiding naar de verkiezingen toe. “Er zijn deskundigen op het commissariaat. Voor mij is het een eer om mijn land te mogen dienen in deze fase en het team zal met de overige actoren samenwerken om deze verkiezingen vlekkeloos te laten geschieden”, aldus Karijosemito.