Media belangrijk in verkiezingsproces

Media belangrijk in verkiezingsproces

Tijdens de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen is het van eminent belang, dat de samenleving wordt gevoed met accurate informatie. In dat kader hebben medewerkers van het Algemene Secretariaat Verkiezingen (ASV), een onlinetraining gevolgd over media in het verkiezingsproces. De training werd verzorgd door de Association of World Election Bodies (AWEB). Het doel van deze training is onder andere om de kennis met betrekking tot het organiseren van succesvolle verkiezingen te verbreden en ervaringen uit te wisselenmet andere landen. Vanuit ASV namen Sabitrie Gangapersad, Dion van Dijk en Shalinie Chander deel aan de training.

Dion van Dijk blikt positief terug. Volgens hem heeft het ASV veel kunnen leren uit de training en zal verder werken aan verbeterpunten. Een belangrijke observatie is dat de rol van de media in landen als Korea goed geregeld is middels wetgeving. Van Dijk zegt dat Suriname wat dat betreft nog achter is. Een aangepaste wetgeving zou volgens hem goed van toepassing zijn. Bij de afgelopen verkiezingen werd het ASV vaker geconfronteerd met nepnieuws op sociale media. Dit zorgde vaak voor onrust binnen de samenleving. Door ontbrekende wetgeving kon niet adequaat hiertegen worden opgetreden.  Het ASV ziet in de media een belangrijke partner om de samenleving te informeren over het verkiezingsproces en kiesgerechtigden te motiveren om hun democratisch recht uit te oefenen.  Daarom houdt het ASV in aanloop naar de verkiezingen meestal seminars en trainingen voor de media om ze breedvoerig te informeren over het proces. Er wordt speciaal een commissie Voorlichting Verkiezingen ingesteld die nauw in contact blijft met de media en alle beschikbare informatie met ze deelt.

Tijdens de training zijn er presentaties gehouden over verschillende onderwerpen zoals hoe verkiezingsorganen moeten omgaan met nepnieuws, wet- en regelgevingen media monitoring. Met de participanten is informatie gedeeld over de status in Zuid-Korea en Bolivia. De deelnemers moesten ook een presentatie houden over de situatie met betrekking tot mediamanagement in hun land. Shalinie Chander presenteerde de beoogde mediarichtlijnen en ging op basis van de instructies in op het medialandschap in Suriname, principes en ethische normen, de plicht om te informeren en media als waakhond. Ook zij heeft de training als zeer leerrijk ervaren. “Er zijn heel wat adviezen gegeven tijdens de training die wij zullen voorleggen aan het hoofd van ASV”, aldus Chander. De training werd afgesloten met een virtuele certificaat uitreiking. Sabitrie Gangapersad werd samen met twee andere deelnemers uit Kameroen en Tanzania gekozen tot beste deelnemer van het traject. In haar toespraak benadrukte Gangapersad dat het medialandschap is veranderd van traditioneel naar online. “We bevinden ons in een nieuw media tijdperk. Dit brengt niet alleen voordelen, maar ook veel nadelen zoals nepnieuws met zich mee. Het is tijd dat Suriname zich meer gaat verdiepen in het gebruik en misbruik van sociale media en zaken reguleert met wet- en regelgeving. We zien ook dat online nieuwsmedia als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Accreditatie van online en offline mediabedrijven voor verslaggeving in het verkiezingsproces kan hierbij een oplossing zijn.”