Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. Voor de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken en alle andere Bureaus voor Burgerzaken zijn er ook voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij deze instanties zullen er steeds een beperkt aantal burgers worden toegelaten. Aan de samenleving wordt gevraagd om zich zoveel mogelijk aan de aangepaste voorschriften te houden.

De training aan kandidaat stembureauleden begon op 14 februari in de districten Para en Commewijne. In de afgelopen weken zijn er honderden personen in verschillende districten waaronder Paramaribo, Marowijne, Coronie, Saramacca, Wanica en Brokopondo getraind. De groepen bestaan uit ruim honderd kandidaat stembureauleden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal nu een aangepast schema maken om de resterende kandidaat stembureauleden te trainen. Een groot deel van de trainees moeten nog bijeenkomen voor de response dag. Het aangepaste schema voor de training aan kandidaat stembureauleden en de response dag zal met de districtscommissarissen worden gedeeld, waarna de trainees weer zullen worden opgeroepen om deel te nemen. Aan trainees die al een oproep hadden ontvangen om deel te nemen aan trainingen die nu zijn opgeschort, wordt gevraagd om de berichten te blijven volgen vanuit Biza en de districtscommissariaten.