Werkgroep Legger Verkiezingen 2020 vangt werkzaamheden aan voor bestand stembureaulokaties

Werkgroep Legger Verkiezingen 2020 vangt werkzaamheden aan voor bestand  stembureaulokaties

“Naast de oproepingskaarten en kiezerslijsten is de legger van eminent belang voor de verkiezingen”, zegt Soraya van den Berg van de Werkgroep. De legger is een bij wet opgenomen en vastgesteld bestand voor de verkiezingen. In artikel 22 van het Kiesbesluit staat dat voor elk van de 62 ressorten waarin Suriname is verdeeld, er een of meer stembureau’s zijn die per kiesdistrict worden ingedeeld door een per beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken gewaarmerkte legger. In de werkgroep zitten Van den Berg, Martin Towikromo en het hoofd van de afdeling Straatnamen en Huizennummering, Kisoor Maharadjdien.

De taak van de werkgroep is om tijdig een betrouwbare legger te produceren voor de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2020. Daarbij moet erop worden toegezien dat de stembureau’s die worden ingezet voldoet aan vastgestelde voorwaarden, zoals onder andere het toegankelijk zijn voor een ieder, goede sanitaire voorzieningen hebben, goede parkeergelegenheid en doorkijkmogelijkheden om van buitenaf de handelingen van het stembureau gade te slaan..

Het evalueren van bestaande stembureau’s en identificeren van nieuwe lokaties, gebeurt in nauw verband met districtscommissarisen. Na de veldwerkzaamheden door de dc’s, moet de werkgroep een lijst geven van de stembureau’s die nog in tact zijn. Afhankelijk van de kiezersgroei in de periode tussen de vorige verkiezingen en de aanstaande verkiezingen, zal de werkgroep op zoek gaan naar nieuwe lokaties. Het bestand, de legger dus, bevat per district de stembureau’s per ressort, alsook het totaal aantal kiezers per adres en stembureau.