Kennismaking met verkiezingsactoren

Kennismaking met verkiezingsactoren

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft met ondersteuning van de UNDP op vrijdag 24 juni 2022 in het Lalla Rookh gebouw een kennismakingsbijeenkomst gehouden met verschillende verkiezingsactoren waaronder het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het Centraal Hoofdstembureau (CHS), het Managementteam, de Beleidscommissie, de districtscommissarissen en hun focal points en de coördinatoren van werkgroepen. Tijdens de bijeenkomst zijn de taken en bevoegdheden van de verschillende organen onderstreept, het traject naar de verkiezingen van 2025 belicht en presentaties gehouden over twee postelectorale onderzoeken.

Duurzame basis
“Goede communicatie, samenwerking en regelmatig overleg tussen de verschillende verkiezingsactoren en –organen zijn belangrijke vereisten voor de planning en gedegen uitvoering van verkiezingen”, sprak minister Bronto Somohardjo van BiZa de aanwezigen toe. Directeur Mohamad Eskak hield na de kennismakingsronde een korte presentatie over activiteiten die door het ministerie zijn uitgevoerd in de afgelopen periode en wat er in de planning zit. Biza is recentelijk gestart met een onderzoek naar de processen-verbaal van de verkiezingen van 25 mei 2020. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat de verschillende processen-verbaal worden vereenvoudigd en de training aan stembureauleden wordt aangescherpt. In augustus wordt ook een aanvang gemaakt met een veldonderzoek naar de onbestelde oproepingskaarten. Dit moet resulteren in actualisering van het kiezersregister.
Het OKB en CHS hielden ook presentaties over hun taken en bevoegdheden zoals opgenomen in de wet. Vanuit BiZa zijn ook de resultaten van de postelectorale onderzoeken naar onbestelde oproepingskaarten en de ongeldig verklaarde en onbruikbaar gemaakte stembiljetten van 25 mei 2020 gepresenteerd voor de aanwezigen.