Geen sprake van fraude bij CBB

Geen sprake van fraude bij CBB

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt berichten van politici in de media als zou er zijn gefraudeerd bij de verstrekking van oproepingskaarten aan Paramaribo Zuid-West. Ronnie Brunswijk (Starnieuws d.d. 3 mei 2020) heeft aangegeven een brief te zullen richten aan de procureur-generaal over vermeende fraude bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Het ministerie benadrukt dat er geen sprake is van fraude bij verkiezingswerkzaamheden. Alle activiteiten worden conform procedure afgewerkt.

De afgifte van oproepingskaarten geschiedt volgens een specifieke procedure. Conform het print- en afhaalschema van de werkgroep Oproepingskaarten, zijn de kaarten voor Paramaribo Zuid-West op 22 april 2020 uitgeprint. De kaarten zouden op 24 april worden afgehaald. Paramaribo is een groot kiesdistrict met veel kiesgerechtigden en veel stembureaus. Na afronding van Paramaribo Nood-Oost, werd met het team van Paramaribo Zuid-West een afspraak gemaakt voor 20.00 uur. Samen met het team van Zuid-West en de medewerkers van de werkgroep Oproepingskaarten werd er tot ruim 2. 00 uur in de ochtend gewerkt aan de controle van de kaarten. Aangezien het niet was gelukt om de controle werkzaamheden af te ronden, werd met het team van Zuid-West afgesproken om op 25 april om 9.00 uur in de ochtend door te gaan. De medewerkers van CBB die al heel vroeg aan het werk waren, werden na de komst van het team van Zuid-West verplaatst naar de ruimte van CBB automatisering om door te gaan met hun werkzaamheden. Het team van Zuid-West en de medewerkers van de werkgroep Oproepingskaarten gingen in de CBB trouwzaal door met de controlewerkzaamheden, waarna de oproepingskaarten werden afgegeven. Het is nimmer zo geweest dat het team van Zuid-West alleen controle heeft uitgevoerd, zonder medewerkers van de werkgroep Oproepingskaarten.

De afgifte van oproepingskaarten aan alle districtscommissariaten is volgens dezelfde procedure verlopen. Bij het printen van de oproepingskaarten is steeds een vertegenwoordiger van het commissariaat aanwezig geweest. Nadat de oproepingskaarten waren uitgeprint, werden ze eerst door de werkgroep gecontroleerd op misdruk en aantallen. Dezelfde controle werd wederom uitgevoerd door medewerkers van het commissariaat, voordat de oproepingskaarten werden afgegeven aan de vertegenwoordiger van het commissariaat.