Focus vijfde bijeenkomst Biza en dc’s gericht op VTIL

Focus vijfde bijeenkomst Biza en dc’s gericht op VTIL

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft tijdens de vijfde bijeenkomst met de districtscommissarissen en hun staf de focus gelegd op de Voorlopige Terinzagelegging (VTIL). De bestuursambtenaren kregen niet alleen instructies over de VTIL mee, maar ook een overzicht van de werkzaamheden die reeds door de verschillende verkiezingswerkgroepen waren afgerond.

Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto drukte de dc’s en hun functionarissen op het hart om extra controle en medewerking te verlenen gedurende de VTIL. Stemgerechtigden kunnen tijdens deze periode op verschillende locaties nagaan of hun gegevens juist zijn. In de verschillende districten zijn er een aantal bureaus voor burgerzaken geïdentificeerd als VTIL-locatie. Ook heeft Biza besloten om op drukke plekken, zoals het Veerplein te Meerzorg en de omgeving van VCB Waterkant, de voorlopige kiezerslijsten ter inzage te plaatsen.

Het houden van een VTIL is geen wettelijke verplichting, maar Biza wil hiermee de stemgerechtigden tegemoet komen. Bij de VTIL worden ook nog niet alle ressorten aangedaan. Biza-directeur Amatsoemarto gaf echter de verzekering dat tijdens de wettelijke TIL alle ressorten zullen worden opgenomen. Zij deed het verzoek aan de bestuursambtenaren om gedurende de VTIL-periode extra controle te plegen en extra medewerking te verlenen. De VTIL begint op 30 augustus en duurt tot en met 30 september.

De bijeenkomst met de dc’s en staf werd afgelopen maandag gehouden in het Lalla Rookh Complex. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het als verkiezingsorganisator erg belangrijk dat de verkiezingsactoren op de hoogte zijn van alle pre-electorale en electorale activiteiten.