Eerste vergadering Beleidscommissie Verkiezingen 2025

Eerste vergadering Beleidscommissie Verkiezingen 2025

De Beleidscommissie Verkiezingen 2025 is op 7 maart 2022 voor het eerst bijeengekomen in de vergaderzaal van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). Deze commissie werd op 28 februari ingesteld door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en heeft als taak om de Onderraad Verkiezingen te adviseren over alle verkiezingsactiviteiten.
Rihanto Hardjopawiro, secretaris van de Beleidscommissie en hoofd van het ASV, hield tijdens de eerste vergadering een korte presentatie over de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de werkstructuur, het verkiezingscyclus en belangrijke activiteiten die tussen 2022 en 2025 moeten worden uitgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de aanbevelingen van verschillende verkiezingsactoren na de verkiezingen van 25 mei 2020, ter harte genomen en is voor de komende verkiezingen vroeg gestart met het instellen van werkgroepen en commissies. Het doel is om de goede reputatie die Suriname heeft als het gaat om de organisatie van verkiezingen te consolideren en het verkiezingsproces nog verder te verbeteren en te professionaliseren.