Dc’s goed voorbereid voor de verkiezingen

Dc’s goed voorbereid voor de verkiezingen

De districtscommissarissen (dc’s) van het Bestuursressort Kabalebo Theresia Cirino, Wedprekash Joeloemsingh van Wanica en Margaretha Malontie van Sipaliwini (Bestuursressort Pamaka), zijn goed op schema voor wat betreft de voorbereidingen naar de verkiezingen toe. De rol van de dc bij de wettelijke ter inzage legging (WTIL) is om ervoor te zorgen dat de kiezerslijsten voor de gemeenschap op locatie beschikbaar zijn. Daarnaast moeten zij samen met bestuursambtenaren de mensen motiveren om hun gegevens te laten controleren. Indien er bijzonderheden zijn, worden deze doorgeleid naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

Voor wat betreft de bemensing van de stembureaus, zijn de dc’s ook betrokken bij het proces van sollicitatie tot het moment van selectie van de kandidaat stembureauleden. Ten aanzien van de training is Cirino blij met de nieuwe opzet, waarbij de mensen die solliciteerden aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. “Het is een goede aanpak van het ministerie, omdat wij in Suriname objectiever moeten kijken naar zaken. De verkiezingen zijn heel belangrijk voor het land, omdat het beleid en het bestuur van het land wordt bepaald door de regerende partij die door de meerderheid wordt gevormd.“, aldus Cirino.

Volgens Cirino moeten zaken objectiever bekeken worden. De mensen die bij de stembureaus zullen werken, moeten over een bepaalde denkcapaciteit beschikken, waardoor ze zaken in goede banen kunnen leiden. Hierdoor kunnen de tellingen en alle andere processen die wettelijk vereist zijn volgens Cirino vlotter verlopen, waardoor wij ook sneller over de uitslag kunnen beschikken. Daarnaast moeten de kiesgerechtigden beter geïnformeerd worden hoe zij moeten stemmen, zodat de kwaliteit en het niveau van het stemgebeuren wordt verhoogd. “Dit kan Suriname alleen maar ten goede komen.”

Volgens districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh van Wanica verloopt de samenwerking tussen zijn commissariaat en Biza heel positief. Hij verwacht dat er bij deze verkiezingen een betere job gedaan kan worden, in vergelijking met de voorgaande verkiezingen. De verbeterpunten van de evaluatie van de vorige verkiezingen zijn dit jaar meegenomen en geïmplementeerd. Maar ook de overlegmomenten en communicatie naar Biza toe zijn vlot. Wat de WTIL betreft is er meer flexibiliteit op de locaties. “Wanneer de animo op een locatie niet zo hoog is, kunnen wij deze verplaatsen om meer mensen in de gelegenheid te stellen om hun gegevens te laten checken. En de mensen hebben ook de mogelijkheid om dit via hun smartphone te doen. Dagelijks worden al de correcties die er zijn, doorgegeven aan Biza”, zegt Joeloemsingh. De dc’s zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de sollicitatieperiode voor colporteurs en controleurs. Daarna komt er een screening en de voorbereidingen voor colportage van de zaken die aangepakt moeten worden op de stembureaus.

Districtscommissaris (dc) van Sipaliwini (Bestuursressort Pamaka) Margaretha Malontie, zegt dat haar commissariaat en Biza ook een goede samenwerking hebben. “Bij de uitvoering van de werkzaamheden, worden er altijd plenaire meetings gehouden, waar er wordt afgestemd hoe het werk uitgezet moet worden en dat verloopt aardig.” Voor wat betreft de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, zegt ze dat haar team nog in het veld is voor de WTIL. Het team doet alle dorpen in dat district aan om de mensen te informeren om hun gegevens te laten checken. Na de WTIL volgt de werving van de colporteurs. De werving van colporteurs is van 16 tot en met 18 maart.