Controleren persoonsgegevens belangrijk voor verkiezingen

Controleren persoonsgegevens belangrijk voor verkiezingen

Het komt nog steeds voor dat burgers ingeschreven staan op een adres waar ze niet meer wonen. Dit kan vooral voor de kiezer nadelig worden. Michaël Kromodimedjo van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten benadrukt dat kiezers erop moeten letten dat zij onder de juiste gegevens voorkomen in de administratie van het CBB c.q. op de kiezerslijst zodat ze geen hinder ondervinden bij de distributie van oproepingskaarten, het stemmen zelf en/of als ze zich verkiesbaar willen stellen.

Alhoewel de voorlopige terinzagelegging achter de rug is, kunnen burgers nog altijd hun persoonsgegevens controleren en wel bij de verschillende Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s). Dit om er zeker van te zijn dat de informatie op de kiezerslijst en derhalve op de oproepingskaart correct is. Het voorkomen onder de juiste gegevens in de bevolkingsadministratie is ook heel belangrijk om diensten af te kunnen nemen van andere ministeries en instanties, alsook voor de beleidsplanningen van de overheid.

“De overheid maakt beleid op uit de informatie die wordt verkregen uit de burgerinformatie. Wij kunnen sommige dingen niet doen zonder de hulp van de burgerij”, stelt Kromodimedjo.

Het controleren van persoonsgegevens voor de kiezerslijst gaat niet oneindig door. Nog voordat de kiezerslijsten worden gefinaliseerd wordt de wettelijke terinzagelegging (TIL) gehouden. Aanvullingen of verbeteringen van persoonsgegevens die worden aangegeven tot de dag waarop de TIL wordt afgesloten, worden op de kiezerslijst doorgevoerd. Maar alle gegevens die na de dag van de afsluiting worden doorgegeven, worden alleen in de bevolkingsadministraties doorgevoerd, maar komen niet op de kiezerslijst terecht. Kromodimedjo drukt een ieder op het hart om hun persoonsgegevens te controleren om mogelijk ongerief te voorkomen.