COMMISSIE VOORLICHTING GESTART MET SCHOLENTOUR

COMMISSIE VOORLICHTING GESTART MET SCHOLENTOUR

De commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 26 februari gestart met de landelijke scholentour. Met deze scholentour worden zoveel als mogelijk scholengemeenschappen op middelbaar niveau bezocht om de awareness over de verkiezingen onder deze doelgroep te vergroten. Kiesgerechtigden, die voor het eerst gaan stemmen, hebben zeker behoefte aan meer informatie als het gaat om de verkiezingen die gehouden zullen worden op 25 mei 2020.

In deze periode worden studenten op verschillende manieren gemotiveerd om te gaan stemmen. De periode van de Wettelijke Ter Inzage legging van de kiezerslijsten (WTIL) is van start gegaan op 14 februari en duurt tot en met 14 maart. De studenten worden tijdens deze bezoeken op het hart gedrukt om hun persoonsgegevens te gaan checken. Dat kan op de verschillende BvB kantoren, Commissariaten en de 378 mobiele units landelijk. Het gemakkelijkst kunnen zij hun gegevens checken op cbb.gov.sr. Dit werd ook aan hun gedemonstreerd op hun telefoon, tablet of laptop en hun werd gevraagd deze informatie niet alleen te delen, maar zoveel als mogelijk ook anderen helpen met het controleren van hun persoonsgegevens als zij dat zelf niet kunnen.

De eerste scholengemeenschap die werd aangedaan is de scholengemeenschap Tamanredjo (S.G.T.). die bestaat uit drie scholen: HAVO,VWO en IMEAO en telt ongeveer 600 studenten. Directeur Soedirman Soetodrono gaf aan het een primeur te vinden dat de S.G.T. als eerste is aangedaan. Hij is blij met dit bezoek, omdat de jongeren die niet bewust zijn over de verkiezingen nu beter geinformeerd zijn. Hij stelde verder dat de verkiezingen de kiesgerechtigden in staat stelt hun keuze te bepalen voor de komende vijf jaren. Hij adviseerde elke kiesgerechtigde om gebruik te maken van dit moment om hun toekomst voor tenminste de komende vijf jaren te bepalen. “ Het is jouw recht, maak tenminste gebruik van jouw recht om de toekomst te bepalen,” aldus Soetodrono.

De scholengemeenschappen in Nickerie, Saramacca, Wanica en het AMTO in Paramaribo zullen ook worden bezocht om de informatie over de wettelijke ter inzage legging en over de verkiezingen te delen. In een later stadium zullen er andere activiteiten volgen waaraan de jongeren ook zullen participeren. De districten waar er geen scholengemeenschappen zijn, worden aangedaan tijdens de districtentour, zodat de informatie ook hen bereikt.