Colporteurs getraind in veldwerkzaamheden

Colporteurs getraind in veldwerkzaamheden

Twee trainers vanuit het minsterie van Binnenlandse Zaken zijn sinds vrijdag gestart met instructiebijeenkomsten voor colporteurs die vanaf eind april de oproepingskaarten moeten bezorgen. De colporteurs moeten er zorg voor dragen dat de oproepingskaarten zoveel als mogelijk aan de kiezer wordt afgegeven. De aftrap van de colporteurstraining werd gegeven in Saramaca en duurt voort tot en met 14 april met in acht neming van de covid-19 veiligheidsvoorschriften. De distrikten Nickerie, Coronie en Saramacca zijn afgerond en zondag waren de colporteurs van het district Sipaliwini aan de beurt, zegt trainer Shalinie Khedoe.

Aan de trainees is meegegeven dat het belangrijk is dat de burger een identiteit of ander legitimatiebewijs zoals een geldig rijbewijs of paspoort overlegt om de oproepingskaart in ontvangst te kunnen nemen. Vermeldenswaard is dat thans drie verschillende types van ID- kaarten in omloop zijn. Dat zijn dan de oude ID- kaarten, die staan bekend als de laminaat ID- kaarten, de pvc - en de e- ID kaarten. Khedoe geeft aan dat elk van deze drie types kaarten, bij de bestellen van de oproepingskaarten, overlegd kunnen worden door de burger.

Een ander belangrijk aspect waarop er gelet moet worden, is dat wanneer de burger een legitimatiebewijs overlegt, de colporteur zich ervan moet overtuigen dat het om de juiste persoon gaat. “En als dat het geval is dan moet de oproepingskaart afgegeven worden aan de burger”, zegt Khedoe. Bij het bestellen van de oproepingskaarten mag een huisgenoot maximaal tien oproepingskaarten ontvangen met overleg van de legitimatiebewijzen van de overige huisgenoten.

Het colportageteam bestaat uit een distributieteam onderverdeeld in een hoofd controleur, controleur, de colporteur en twee getuigen. De colporteur en twee getuigen trekken het veld in om huis aan huis de oproepingskaarten te bezorgen. De hoofdcontroleur en controleur zetten het werk uit en controleren op gezette momenten als de oproepingskaarten conform de bestellerslijst zijn uitgereikt of niet.

Bij de distributie wordt beoogd om reeds bij de eerste ronde alle burgers te bereiken. Maar rekening houdend dat niet alle oproepingskaarten bij de eerste ronde besteld kunnen worden, zijn de colportage werkzaamheden verdeeld in drie rondes. “Soms heb je districten die reeds bij de eerste, maximaal bij de tweede colportage ronde al hebben kunnen distribueren. Indien blijkt dat in een district een derde ronde noodzakelijk is, dan zal dat ook gebeuren. Het aantal rondes van distributie van de oproepingskaarten wordt bepaald door de desbetreffende districtscommissaris in samenspraak met het Algemeen Secretariaat Verkiezingen.

Khedoe doet een dringend oproep naar de colporteurs om zoveel als mogelijk de veiligheidsvoorschriften vanuit de organisatie in acht te nemen en de nodige afstand te bewaren bij het colporteren van de oproepingskaarten.