Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens

Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens

De Wettelijke Ter Inzage Legging (TIL) van de kiezerslijsten is al twee weken in volle gang. Alle stemgerechtigden kunnen tot en met 14 maart nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst en of alle persoonsgegevens juist zijn. De werkgroep Kiezerslijsten beschikt nog niet over alle cijfers van personen die de gegevens tot nu toe zijn gaan controleren, maar uit de verwerkte digitale data van de afgelopen dagen is het aantal gesteld op circa 31.000 personen, zegt Michaël Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten. Uit dit aantal hebben ongeveer 11.000 personen, niet aangegeven of hun persoonsgegevens correct of incorrect zijn.

Kromodimedjo geeft verder aan dat de TIL een vlot verloop kent in vergelijking met de voorlopige Ter Inzage Legging (VTIL). “Er zijn tot dusver geen noemenswaardige probleemgevallen binnengekomen en we zitten nu onder de vijfhonderd verzoekschriften. Het overgrote deel van de verzoekschriften gaat over adres- of huisnummerwijzigingen. De verzoekschriften moeten binnen vijf dagen vanaf de dag der opmaak met het besluit van de minister vervat in een beschikking teruggestuurd worden naar de burger.

De coördinator verwacht wel dat tot 14 maart zij nog wat verzoekschriften binnen zullen krijgen. Volgens hem wordt nu wel flink gebruik gemaakt van de gelegenheid om verhuizingen in orde te maken. Hij hoopt dat bij deze TIL, de 30% wordt overschreden. Bij elk verkiezingsjaar hebben steeds weer 30% van de kiesgerechtigden hun persoonsgegevens gecontroleerd tijdens de ter inzage legging van de kiezerslijsten.

Na afloop van de TIL zal een week of twee in acht worden genomen voor de administratieve afhandeling van de verschillende mutaties vanuit de verschillende bureaus. Ook dient er rekening te worden gehouden met eventuele hoger beroepsgevallen, indien de minister negatief heeft geantwoord op een verzoek. Hierna zal samen met de werkgroep Legger nagegaan worden of er nog verschuivingen gaan komen bij het aantal kiezers per stembureau. Als dat is afgerond zal de werkgroep oproepingskaarten overgaan tot het uitprinten van de oproepingskaarten.

Personen die tot en met 25 mei achttien jaar worden of ouder zijn, de Surinaamse nationaliteit bezitten en staan ingeschreven op een Bureau voor Burgerzaken (BvB) in Suriname, kunnen tot en met 14 maart op verschillende locaties terecht voor de controle van hun persoonsgegevensop alle BvB’s, districtscommissariaten en verschillende andere locaties in stad en district.