CBB aktualiseert kiezersregister

CBB aktualiseert kiezersregister

De verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken moet zorgdragen voor een betrouwbare kiezersadministratie en het richtig bijhouden van het kiezersregister. Vanuit deze werkgroep worden er uit de Centrale Burgeradministratie de officiële kiezerslijsten geproduceerd.

Volgens Kromodimedjo moet de bevolkingsregister eerst in orde zijn voordat begonnen wordt met de kiezersregister. Artikel 13 van de kiezersregeling zegt dat vanwege de minister aan wie de zorg van Binnenlandse Zaken is opgedragen, er een kiezersregister wordt bijgewerkt. De tot het bevolkingsregister behorende persoonskaarten kunnen, voor zover zij op de kiezers betrekking hebben, als kiezersregister worden aangemerkt. “Hierin worden opgenomen de kiesgerechtigde personen.   Kiesgerechtigden zijn burgers die tenminste 18 jaar oud zijn op de dag der stemming, de surinaamse nationaliteit bezitten en ingezetenen zijn”.

Een van de activiteiten die in het kader van de kiezerslijsten wordt voorbereid is de ter inzage legging (TIL) van de voorlopige kiezerslijsten voor personen vanaf 16 jaar. Dit stelt kiesgerechtigden in staat om over een langere periode de eigen persoonsgegevens persoonlijk te verifiëren op de voorlopige kiezerslijst en zonodig te laten verbeteren of aan te laten vullen voordat de kiezerslijsten officieel worden afgesloten. Voor de TIL zijn er 2 perioden. De eerste, de voorlopige TIL, is gepland voor Augustus en September 2018, zegt de coordinator.

Paramaribo, 26  februari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN