Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Kisoor Maharadjdin, is tevens coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering.

“Een adres bestaat meestal uit een straatnaam en een huisnummer. Met dit project willen wij de straten van Suriname zoveel mogelijk van straatnaamborden voorzien en de huizennummering zodanig ordenen, dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden”, zegt Maharidjdin.

De coördinator geeft aan dat het project bestaat uit drie deelprojecten, te weten Straatnamen, Huizennummering en Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving.

“Momenteel zijn we bezig met de oriëntatiewerkzaamheden van bestaande straatnamen. Hierbij wordt nagegaan waar de straatnaamborden en palen geplaatst, vervangen of hersteld moeten worden.”

De districten Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo Noord-Oost zijn reeds afgehandeld. Momenteel worden de ressorten Tammenga, Weg naar Zee en Paramaribo Zuid- West aangedaan.