Biza start met vouwen stembiljetten

Biza start met vouwen stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vanmiddag gestart met het vouwen van de stembiljetten. De medewerkers die gaan helpen bij het vouwen van de stembiljetten zijn vooruitlopend hierop gisteren geïnstrueerd over de werkzaamheden. Het vouwen van de stembiljetten vindt plaats bij het Roeli’s Event Venue aan de Kronenburgweg te Magenta. “De zaal is groot waardoor we met in achtneming van de Covid-19 maatregelen op voldoende afstand van elkaar met een grotere groep de werkzaamheden kunnen verrichten” zegt Henk Sidoel, hoofd van de afdeling ICT van Biza.

De stembiljetten worden eerst geperforeerd. Daarna worden ze gevouwen, afgestempeld, geteld en verpakt. Vervolgens worden ze gedistribueerd naar de verschillende hoofdstembureaus. Volgens Sidoel zijn er acht tot tien dagen nodig om de werkzaamheden te voltooien. Het gaat om circa 800.000 stembiljetten voor DNA- en RR.

De werkers zijn verdeeld in twee groepen en elke groep telt ongeveer 280 mensen die in de zaal de werkzaamheden uitvoeren, terwijl een twintig tot dertigtal buiten de zaal bezig zullen zijn met het perforeren, tellen en verpakken. Ruim omvattend met de ondersteuners gaat het om 350 tot 400 man die op dagbasis de werkzaamheden uitvoeren, vertelt Sidoel. De werkzaamheden vangen aan om 12.00 uur en eindigen om 20.00 uur, dit vanwege de avondklok, waarbij een ieder om 23.00 uur thuis moet zijn. Des zaterdags beginnen de activiteiten vanaf 08.00 uur tot 20.00.