Biza sluit infosessies met dc’s af

Biza sluit infosessies met dc’s af

In het Lalla Rookh gebouw is op zaterdag 11 september de laatste infosessie over de verkiezingen gehouden voor de districtscommissarissen (dc's) en hun stafleden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is in een vroeg stadium gestart met bijeenkomsten om de komende verkiezingen professioneler te organiseren. Tijdens de tweede sessie zijn onderwerpen als de verkiezingscyclus, de werkzaamheden van de districtscommissaris in het kader van verkiezingen en de taken van het hoofdstembureau aan de orde geweest.

Biza-directeur Mohamad Eskak blikt terug op zeer vruchtbare discussies en presentaties. Voor hem is participatie van de dc's van eminent belang. De informatie die tijdens de sessies zijn verstrekt, voldoen aan de behoefte en geven de nieuwe dc’s een goed beeld van hun taken in het verkiezingsproces. Als hoogste autoriteit in het district en ook als voorzitter van het hoofstembureau hebben de dc’s belangrijke verantwoordelijkheden op weg naar de verkiezingen.

De directeur is in zijn presentatie ingegaan op zes belangrijke zaken die voor de verkiezingen van 2025 belangrijk zullen zijn voor de districtscommissarissen namelijk: het hebben van een riskmanagement plan; beschikbaarheid van financiële middelen; een verkiezingswerkstructuur; duidelijke communicatielijnen; trainingen en logistieke zaken.

Aangezien uit verschillende evaluaties is gebleken dat de Covid-pandemie een belangrijk obstakel is geweest bij diverse verkiezingsactiviteiten, vraagt de directeur om aan elke activiteit een riskmanagement plan te koppelen voor onvoorziene omstandigheden. Voor de beschikbaarheid van financiële middelen is het belangrijk om in een vroeg stadium te plannen en te begroten en daarna verantwoording af te leggen. De districtscommissarissen zijn door de directeur gevraagd om nu al minimaal twee focal points aan te wijzen en een verkiezingswerkstructuur in te stellen met stafleden. Biza zal regelmatig plenair overleg hebben met de dc’s en hun staf over specifieke activiteiten en werkzaamheden om de communicatie in stand te houden. Naar aanleiding van de aanbevelingen, zal ook in een vroeg stadium worden gestart met trainingen voor de dc’s, hoofdstembureaus en stembureaus. Ten aanzien van de logistieke zaken is het belangrijk dat de dc’s uitkijken naar goede opslagfaciliteiten.

Rihanto Hardjopawiro, hoofd Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV), is tijdens zijn presentatie ingegaan op de verschillende verkiezingsactiviteiten die worden uitgevoerd.

Hij belichtte de drie belangrijke fasen in het verkiezingsproces, te weten: de post- electorale fase, waarin de organisatie nu zit; de pre-electorale fase en de electorale fase.

De tweede sessie werd afgesloten met presentaties van de juristen Shanti Kowlesar en Farsia Habieb die ingingen op de taken en verantwoordelijkheden van de dc en het hoofdstembureau zoals vervat in de Kiesregeling en het Kiesbesluit.