Biza start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Biza start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Aangezien het de bedoeling is de verkiezingen steeds beter te organiseren en de participatie te optimaliseren, is dit onderzoek op poten gezet. Het doel is om na te gaan welke fouten het meest worden gemaakt en hoe de voorlichting zo effectief mogelijk hierop te richten, zodat burgers op correcte wijze de stembiljetten zullen gebruiken. 

Biza heeft de Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Mencke aangetrokken om het onderzoek te leiden. Voorafgaand hieraan zijn de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 verzameld en gesorteerd.

De verzamelde documenten zijn gesorteerd naar district, resort en stembureau. Dinsdag zijn de biljetten door Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto overgedragen aan Mencke. Daarbij waren als verkiezingsactoren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en Stephanie Bram van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De eindresultaten zullen ook met deze actoren gedeeld worden. SWI-voorzitter Mencke heeft een periode van twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.


Paramaribo, 12 december 2018


MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN