Biza en OKB evalueren met stakeholders verkiezingen 2015

Biza en OKB evalueren met stakeholders verkiezingen 2015

Er is een grote mate van betrokkenheid van de leden van de verschillende partijen en niet in de laatste plaats van de bevolking zelf. Het verkiezingsproces staat zowel nationaal als internationaal in de schijnwerpers, want de pers zit er bovenop. Behalve het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) dat toezicht houdt, zijn er ook internationale waarnemers die het verloop van het proces op de dag zelf volgen. Het is daarom van belang dat reeds in een vroeg stadium wordt begonnen met de voorbereidingen van de verkiezingen. Alle bij dit proces betrokken instituten moeten zich van bewust zijn van de rol die zij te vervullen hebben. Daarin zijn afstemming en samenwerking leidend.

Na afloop van de verkiezingen wordt er een evaluatie gehouden over het verloop van het proces, met het doel na te gaan wat goed dan wel fout is gegaan. Onlangs is in verband met de evaluatie Verkiezingen 2015 op initiatief van het OKB een evaluatie geweest met vertegenwoordigers van politieke partijen als ook met de Districtscommissarissen. Tijdens deze sessies is de behoefte gebleken voor de evaluatie van de Verkiezingen 2015 met alle stakeholders betrokken bij het verkiezingsproces. Deze evaluatie met de stakeholders werd op 27 en 28 oktober 2018 gehouden te Overbridge in het district Para. Aan deze evaluatie deden de volgende stakeholders mee:

 • Het Onafhankelijk Kiesbureau
 • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Het Centraal Hoofdstembureau
 • De Districtscommissarissen
 • De Politieke Partijen vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee

Tijdens de tweedaagse evaluatie workshop verkiezingen 2015, die het OKB in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde, werd aan de hand van een aantal thema’s de Verkiezingen 2015 geëvalueerd. De thema’s waren:

 • De Code of Ethics
 • Kennis, Vaardigheden en Bezetting Hoofdstembureaus en stembureaus
 • Verbetering van de wetgeving
 • Voorlichting en Communicatie
 • Kiezerslijsten
 • Onbestelde oproepingskaarten
 • Logistieke organisatie:
 • Oproepingskaarten
 • Voorbereiding van de kits
 • Straatnaamborden
 • Stembureaus.