BiZa levert werkloodsen op voor werkgroepen verkiezingen

BiZa levert werkloodsen op voor werkgroepen verkiezingen

In de afgelopen periode zijn in het kader van voorbereidende werkzaamheden, in aanloop naar de verkiezingen toe, verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Onder het beheer van het onder directoraat Algemeen Beheer (Odab) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), zijn twee projecten volledig gerealiseerd. In eerste instantie is een werkloods opgeleverd, ten behoeve van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. Ten tweede had ook de werkgroep Stembureaumeubilair en materiaal een werkplaats nodig, zegt onderdirecteur Vergillio Rebin.

“De vorige werkloods van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering wordt nu gebruikt voor de productie van de e-ID. Zij hadden vooral vanwege de toename van de werkzaamheden een nieuwe werkplek nodig”, zegt Rebin. In de loods worden straatnaamborden vervaardigd en opgezet.

Hij voegt eraan toe dat bij de vorige verkiezingen is gebleken dat de werkruimte van de werkgroep Stembureaumeubilair en -materiaal onvoldoende was. “Daarom was er behoefte aan uitbreiding van de bestaande werkloods.”

Momenteel wordt de afdeling CBA-bewaking uitgebreid op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Landelijk krijgen ook alle bureaus voor burgerzaken een upgrade. Ook is inmiddels de tweede fase van het e-ID project ingegaan. Daarbij worden de bureaus Apoera, Stoelmanseiland, Jarikaba, Moengo, Latour en onverwacht voorzien van een intake booth. Dat is een ruimte waarin de biometrische gegevens van aanvragers van de ID-kaarten worden afgenomen. De bedoeling is om binnen afzienbare tijd alle 42 bureaus van de booth te voorzien. In de eerste fase zijn veertien bureaus in gebruik genomen.