Biza geeft uitleg over informele uitslag verkiezingen

Biza geeft uitleg over informele uitslag verkiezingen

In de media zijn er berichten verschenen die de indruk hebben gewekt als zou het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), bewust de informele uitslag van de verkiezingen hebben stopgezet. Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto zegt in een verklaring dat het ministerie in een vroeg stadium gevraagd heeft om stembureauleden te identificeren voor het doorgeven van de vastgelegde DNA-resultaten aan het ICT-team van Biza. “Echter vanwege COVID-19 hebben wij veel te maken gehad met afzeggingen van potentiële stembureauleden. Hierdoor moesten er weer nieuwe stembureauleden worden geïdentificeerd om zulks te doen”, aldus Amatsoemarto.

De DNA-resultaten werden doorgestuurd nadat alle stemmen voor DNA en RR waren geteld. Dit betekent dat de eerste resultaten vrij laat binnen kwamen, ook omdat de stemmingstijd was verlengd met twee uren. Direct nadat de resultaten binnenstroomden, is er continu gewerkt aan de verwerking hiervan voor de informele uitslag. De laatste binnengekomen resultaten zijn op 26 mei om 10.30 uur gedeeld met de media, aangesloten op de website waarop de data is verwerkt. Er was een korte pauze ingelast, omdat enerzijds de verwerkingsploeg rust nodig had en aan de andere kant kwamen er steeds minder resultaten naar binnen. Om 15.30 uur werd het verwerkingsproces gecontinueerd tot 21.00 uur. Toen waren de resultaten van 524 stembureaus reeds verwerkt. Voor de districten Coronie en Commewijne zijn alle DNA-resultaten voor de informele verslaglegging reeds verwerkt.

Vandaag verwacht Biza de resterende resultaten van de 125 stembureaus te ontvangen,te verwerken en te delen op de webiste waartoe de media, OKB en politieke organisaties toegang hebben.

Op de FB page van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden de resultaten om het half uur gedeeld met de samenleving op de pagina. De Biza-directeur doet een beroep op de samenleving om de berichten te blijven volgen.