Biza evalueert werkafspraken met districtscommissarissen

Biza evalueert werkafspraken met districtscommissarissen

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Putridewi Amatsoemarto, heeft tijdens een bijeenkomst met districtscommissarissen (dc’s) op 6 januari in de Royal Ballroom van Torarica aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking. Samen met verschillende verkiezingswerkgroepen en functionarissen van de dc’s zijn de voorbereidingswerkzaamheden van 2019 geevalueerd en plannen voor dit jaar besproken.

Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen waren actualisering van de kiezerslijsten, missies die zijn uitgevoerd in het binnenland, de plaatsing van straatnaamborden, palen en huizennummers, identificatie van stembureaulocaties en de werving en selectie van kandidaat stembureauleden.

De launch van de verkiezingsvoorlichting, waarbij het -logo, de slogan en het verkiezingslied werden gepresenteerd, vond op 10 december 2019 plaats in de Congreshal. Alhoewel de voorlichtingscommissie een uitgebreid traject heeft uitgezet en informatie deelt met de gemeenschap over verschillende werkzaamheden en zaken de verkiezingen rakende, drukte de directeur de dc’s op het hart de voorlichting ook zoveel als mogelijk via hun kanalen, waaronder de burgerinformatie centra, te doen plaatsvinden. De directeur gaf de dc’s mee dat er een televisieprogramma en een talkshow komen waarin alle districten zullen worden belicht. Een team zal verschillende gebieden aandoen en ter plekke met de dc’s praten over de voorbereidingen.

De directeur heeft de dc’s aangegeven dat de voorbereidingswerkzaamheden voor de activiteiten zoals gesteld in de verkiezingskalender nu in versneld tempo zullen plaatsvinden. Verschillende activiteiten zullen ook simultaan moeten worden verricht. Een voorbeeld hiervan is de aanwerving van stembureaupersoneel en de identificatie van locaties voor de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten, die vorig jaar ook tegelijk werden uitgevoerd. Biza en de dc’s hebben zich samen gebogen over de finale selectie van kandidaat stembureauleden. Deze zullen vanaf 10 januari worden getraind.