Biza corrigeert stembiljetten

Biza corrigeert stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor De Nationale Assemblee en de Ressortraad van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini te corrigeren. Op de stembiljetten in de districten Paramaribo, Wanica en Sipaliwini, komt de politieke partij SDU niet voor met het partijlogo. Dit, omdat zij geen digitale logo hadden aangeleverd en daarom met een demologo voorkwamen op de biljetten. Met het opsturen van de juiste gisteren, is dit gecorrigeerd. Een andere correctie betreft het dubbel voorkomen van een DNA-kandidaat van HVB. Dit kon worden rechtgetrokken, voordat de stembiljetten werden gedrukt. De laatste correctie was de vervanging van de foto van een kandidaat van de NPS in het district Marowijne. De partij had voor een mannelijke DNA-kandidaat een foto van een vrouw aangeleverd. Bij de controle was dit kennelijk niet opgemerkt door hen, omdat zij de finale lijst voor akkoord hadden geparafeerd. Op advies van het Onafhankelijk Kiesbureau is besloten om alle foutief gedrukte stembiljetten te vernietigen. Dit gebeurt op 16 mei om 9.00 uur te Marina Doerga. Het gaat om stembiljetten uit de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne. Het gaat om ongeveer 200.000 stembiljetten. De stembiljetten van Sipaliwini waren nog niet gedrukt en kunnen nog worden aangepast. De vernietiging van de foutieve stembiljetten vindt plaats onder toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Korps Politie Suriname.