BEKENDMAKING VAN HET CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)

BEKENDMAKING VAN HET CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS)

Het CHS maakt hierbij bekend dat de Politieke Organisaties die zich wensen te registreren voor deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen van Maandag 25 mei 2020 ingevolge de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55), de volgende documenten dienen te overleggen:

 1. een schriftelijke volmacht van de politieke organisatie voor de twee (2) aanbieders;
 2. de geldige identiteitskaart + kopie van de aanbieders;
 3. het bewijs van registratie in het openbaar register van het Onafhankelijk Kiesbureau conform artikel 7 van het Decreet Politieke Organisatie (S.B. 1987 no. 61);
 4. de naam van de Politieke Organisatie, een aanduiding daarvan of beide;
 5. het symbool van de Politieke Organisatie;
 6. het origineel stortingsbewijs ten bedrage van SRD. 96.250,- (zesennegentigduizend tweehonderdenvijftig 00/100 Surinaamse dollar) afgegeven door de Centrale Bank van Suriname inzake storting van de waarborgsom door de politieke organisatie voor deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen op maandag 25 mei 2020 (S.B. 2020 no. 38);
 7. een kopie van het stortingsbewijs ten bedrage van SRD. 96.250,- (zesennegentigduizend tweehonderdenvijftig 00/100 Surinaamse dollar) afgegeven door de Centrale Bank van Suriname inzake storting van de waarborgsom door de politieke organisatie voor deelname aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen op maandag 25 mei 2020 (S.B. 2020 no. 38);
 8. de Statuten van de Politieke Organisatie;
 9. een opgave van de huidige bestuurssamenstelling;
 10. het huidig adres van de Politieke Organisatie.

Belangrijk:

 • De registratie welke duurt van maandag 16 maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 2020 ZAL plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) met als ingang de H.D. Benjaminstraat en als uitgang de Borretstraat.
  De registratie gedurende bovengenoemde periode start dagelijks 08.00 uur en eindigt om 15.00 uur
 • De storting van de waarborgsom ten bedrage van SRD. 96.250,- (zesennegentigduizend tweehonderdenvijftig 00/100 Surinaamse dollar) dient te geschieden op het rekeningnummer 0313100-001-261-968 (SRD) bij de Centrale Bank van Suriname. Omschrijving: “waarborgsom deelname aan de verkiezingen van volksvertegenwoordigende organen en de naam van de politieke organisatie

Voor een vlot verloop van de registratie kunt u contact opnemen met de administratie van het CHS op de dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00u tot 14.00u op de telefoonnummers 410362 of 420293 voor het maken van een afspraak voor het indienen van de bovengenoemde documenten.


Het Centraal Hoofdstembureau,

Dhr. Eugene G. Merkus MBA

(Voorzitter)