ASV schenkt zwemvesten en jerrycans aan Kustwacht

ASV schenkt zwemvesten en jerrycans aan Kustwacht

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op donderdag 26 januari 2023 achttien zwemvesten en twintig jerrycans geschonken aan de Kustwacht. De zwemvesten en jerrycans behoren tot materiaal dat was aangeschaft voor de verkiezingen van mei 2020. Sherwan Ramkhelawan, manager Logistiek en Facilitaire Diensten, is dankbaar voor de geste en zegt dat de Kustwacht de spullen heel goed kan gebruiken voor de werkzaamheden.

Het ASV is al geruime tijd bezig met inventarisatie van alle verkiezingsmateriaal. Het materiaal dat nog bruikbaar is wordt goed opgeslagen, terwijl een ander deel dat niet zal worden gebruikt voor de eerstvolgende verkiezingen, wordt vernietigd of geschonken aan instellingen die daarvan nog goed gebruik kunnen maken. In 2021 werd de verkiezingsinkt, die werd gebruikt om de vingers van kiezers te kleuren, op een milieu verantwoorde wijze vernietigd. In 2022 schonk het ASV de rode kleurpotloden en kleedjes, die vroeger als gordijn werden gebruikt voor de stemhokken, aan verschillende scholen en instellingen waaronder Huize Betheljada en de Hubert Stichting. Eind oktober 2022 werden de verkiezingsdocumenten waaronder stembiljetten, oproepingskaarten en kiezerslijsten verbrand.