Aantal gedrukte oproepingskaarten verantwoord

Aantal gedrukte oproepingskaarten verantwoord

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vorige week gestart met het drukken van de achterzijde van de oproepingskaarten. In een persbericht is toen aangegeven dat ruim 422.000 oproepingskaarten worden gedrukt voor de verkiezingen van 25 mei. Dit is voor bepaalde groepen aanleiding geweest om te insinueren dat er misschien kan worden gefraudeerd met oproepingskaarten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bij alle voorbereidingen van de verkiezingen transparant te werk gegaan en houdt de samenleving op de hoogte van alle belangrijke stappen over de verkiezingen. Zo ook over het drukken van de oproepingskaarten. Bij elke verkiezingen worden er extra oproepingskaarten gedrukt. Deze marge is ruim 15% van het aantal kiesgerechtigden. Voor de verkiezingen van 25 mei wordt op basis van het bovenstaande, dus ruim 422.000 oproepingskaarten gedrukt. Er wordt daarbij rekening gehouden met eventuele misdrukken en kiesgerechtigden die hun oproepingskaart kwijtraken en om een duplicaat komen vragen. Ten overvloede wordt benadrukt dat de oproepingskaarten onder toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau en de politie worden gedrukt.
Ook bij het produceren van stembiljetten wordt een percentage extra stembiljetten gedrukt. Hier wordt rekening gehouden met het feit dat een kiesgerechtigde per soort stembiljet een fout kan maken bij het inkleuren en een nieuw biljet mag ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt het dat haar transparante werkwijze juist leidt tot insinuaties en onjuiste berichten.